creator Kawahara, Yoshihisa; Tsuneyama, Shuji;
journal title 水工学論文集
volume Volume 38
date of issued 1994-02
creator Jalil, Muhammad A.; Kawahara, Yoshihisa; Tamai, Nobuyuki; Kan, Kazutoshi;
journal title 水工学論文集
volume Volume 37
date of issued 1993-02
creator Haizhou, TU; Tamai, Nobuyuki; Kawahara, Yoshihisa;
journal title 水工学論文集
volume Volume 37
date of issued 1993-02
creator Kan, Kazutoshi; Kawahara, Yoshihisa;
journal title 水工学論文集
volume Volume 37
date of issued 1993-02
creator Kawamata, Koutaro; Kawahara, Yoshihisa; Kan, Kazutoshi; Tamai, Nobuyuki;
journal title 水工学論文集
volume Volume 37
date of issued 1993-02
creator Wang, Yicheng; Tamai, Nobuyuki; Kawahara, Yoshihisa;
journal title 水工学論文集
volume Volume 37
date of issued 1993-02
creator Botev, Ivan; Tamai, Nobuyuki; Kawahara, Yoshihisa;
journal title 水工学論文集
volume Volume 36
date of issued 1992-02
creator Weerakoon, S. B.; Tamai, Nobuyuki; Kawahara, Yoshihisa;
journal title 水工学論文集
volume Volume 34
date of issued 1990-02
creator Okumura, Makoto; Komatsu, Toshiko; Kaihotsu, Ichirou; Sugie, Yoriyasu; Fujiwara, Akimasa; Okamura, Toshiyuki; Ohigashi, Nobuyuki; Tsukai Makoto;
creator Araki, Hideo; Sugano, Shunsuke; Minami, Koichi; Tamai, Hiroyuki; Kabayama, Kenji;
creator Hirokawa, Takeshi; Ikuta, Natsuki; Ito Kazuaki;
creator Masubuchi, Izumi;
journal title Systems and Control Letters
volume Volume 55
issue Issue 2
date of issued 2006-02
creator Kashihara, Nobuki; Setyawan, Heru; Shimada, Manabu; Hayashi, Yutaka; Kim, Chan Soo; Okuyama, Kikuo; Winardi, Sugeng;
journal title Journal of Nanoparticle Research
volume Volume 8
issue Issue 3-4
date of issued 2006-08
creator Komeyama, Kimihiro; Kobayashi, Daisuke; Yamamoto, Yuta; Takehira, Katsuomi; Takaki, Ken;
journal title Tetrahedron
volume Volume 62
issue Issue 11
date of issued 2006-03
creator Kawahara, Yoshihisa; 川又 孝太郎; 玉井 信行;
journal title 環境システム研究
volume Volume 22
date of issued 1994-08
creator Kawahara, Yoshihisa; Rodi, Wolfgang;
journal title 水工学論文集
volume Volume 35
date of issued 1991-02
creator Huang, Guangwei; Tamai, Nobuyuki; Kawahara, Yoshihisa;
journal title 環境システム研究
volume Volume 22
date of issued 1994-08
creator Rinsaka, Koichiro; Sandoh, Hiroaki;
journal title Computers and Mathematics with Applications
volume Volume 51
issue Issue 2
date of issued 2006