Thumnail
creator Nanba, Shinichi; Hasegawa, N.; Kishimoto, M.; Nishikino, M.; Ishino, M.; Kawachi, T.;
journal title AIP Advances
volume Volume 5
date of issued 2015-11-02
Thumnail
creator Arif, Aditya F. ; Taniguchi, Shuto; Izawa, Takafumi; Kamikubo, Kazuki; Iwasaki, Hideharu; Ogi, Takasi;
journal title ACS Omega
volume Volume 3
issue Issue 4
date of issued 2018-04-11
Thumnail
creator Balgis, Ratna; Murata, Hiroyuki; Ogi, Takasi; Kobayashi, Makoto; Bao, Li;
journal title ACS Omega,
volume Volume 3
issue Issue 7
date of issued 2018-07-25
Thumnail
creator Hayashi, Akio; Nur Khoiru Wihadi, Muh; Ota, Hiromi; Xavier, López; Ichihashi, Katsuya; Nishihara, Sadafumi; Inoue, Katsuya; Tsunoji, Nao; Sano, Tsuneji; Sadakane, Masahiro;
journal title ACS Omega
volume Volume 3
issue Issue 2
date of issued 2018-02-27
Thumnail
creator Ohsaki, M.; Nakajima, T.;
journal title Journal of Constructional Steel Research
volume Volume 75
date of issued 2012-08
Thumnail
creator Ohsaki, M.; Nakajima, T.; Fujiwara, J.; Takeda, F.;
journal title Engineering Structures
volume Volume 33
issue Issue 12
date of issued 2011-12
Thumnail
creator Katagiri, Kiyofumi; Hayashi, Yuki; Yoshiyuki, Risa; Inumaru, Kei; Uchiyama, Tomoki; Nagata, Noriyuki; Uchimoto, Yoshiharu; Miyoshi, Akinobu; Maeda, Kazuhiko;
journal title Inorganic Chemistry
volume Volume 57
issue Issue 21
date of issued 2018-11-05
Thumnail
creator Sukhdorj, Elbegzaya; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Yanabe, Kensuke; Hirano, Hiroki; Hirano, Harutoyo; Yoshizumi, Masao; Tsuji, Toshio; Kawamoto, Masashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 67
issue Issue 3
date of issued 2018-09
creator Takaki, Ken; Yamada, Michio; Ohsugi, Masakatsu; Negoro, Kenji;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1987
issue Issue 2
date of issued 1987-02-10
creator Arazaki, Shuichi; Kasuno, Takekazu; Sano, Tsuneji; Kawakami, Yusuke; Shoji, Hiroshi;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1995
issue Issue 8
date of issued 1995-08-10
creator Sugawara, Seiho; Takeda, Kiyoshi; Sano, Tsuneji; Kawakami, Yusuke; Iwasaki, Akira;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1995
issue Issue 8
date of issued 1995-08-10
creator Iwami, Yoshihiro; Sano, Tsuneji; Kwakami, Yusuke;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1996
issue Issue 3
date of issued 1996-03-10