creator Matsuzaki, Hironori; Tamai, Nobuyuki; Kawahara, Yoshihisa; Makino, Kazumasa; Sato, Yasuharu; Kiyokawa, Osamu;
journal title 河道の水理と河川環境シンポジウム論文集
volume Volume 3
date of issued 1997
creator Kawahara, Yoshihisa; Peng, Jing; Fujii, Kazuyuki;
journal title 河道の水理と河川環境シンポジウム論文集
volume Volume 3
date of issued 1997
creator Nakagawa, Kenzo; Jalil, Muhammad A.; Kawahara, Yoshihisa; Kan, Kazutoshi;
journal title 河道の水理と河川環境シンポジウム論文集
volume Volume 1
date of issued 1993
creator Kawahara, Yoshihisa;
journal title 水工学における数値解析手法の精度向上と実用化に関する研究報告書
date of issued 1992-02
creator Kawahara, Yoshihisa;
journal title 水工学に関する夏期研修会講義集[水工学シリーズ92-A-1]
date of issued 1992-08
creator Kawahara, Yoshihisa;
journal title 水工学に関する夏期研修会講義集[水工学シリーズ00-A-9]
date of issued 2000-08
creator Aoki, Masakazu; Yoshimura, Makoto; Tamai, Nobuyuki; Kawahara, Yoshihisa; Ishikawa, Yutaka; Yasuda, Minoru;
journal title 河川技術に関する論文集
volume Volume 6
date of issued 2000-06
creator Kawahara, Yoshihisa; Tamai, Nobuyuki;
journal title 水理講演会論文集
volume Volume 33
date of issued 1989-02
creator 早川 典生; Kawahara, Yoshihisa; 山田 衛; 後藤 巌;
journal title 水理講演会論文集
volume Volume 32
date of issued 1988-02
creator Kawahara, Yoshihisa; Tamai, Nobuyuki;
journal title 水理講演会論文集
volume Volume 31
date of issued 1987-02
creator Kawahara, Yoshihisa; 後迫 茂; 後藤 巌;
journal title 水理講演会論文集
volume Volume 29
date of issued 1985-02
creator 早川 典生; 坂田 昇; Kawahara, Yoshihisa; 中村 由行;
journal title 水理講演会論文集
volume Volume 29
date of issued 1985-02
creator Kawahara, Yoshihisa; 林田 貴範; 後藤 巌;
journal title 水理講演会論文集
volume Volume 28
date of issued 1984-02
creator Tamai, Nobuyuki; Kawahara, Yoshihisa;
journal title 水理講演会論文集
volume Volume 25
date of issued 1981-02
creator Kawahara, Yoshihisa; Takeuchi, Yutaka; Nonomura, Atsuko; Matsuo, Katsumi;
journal title 水工学論文集
volume Volume 50
date of issued 2006-02
creator Uchida, Tatsuhiko; Kawahara, Yoshihisa;
journal title 水工学論文集
volume Volume 50
date of issued 2006-02
creator Kawahara, Yoshihisa; Hashimoto, Michiko; Yoshikawa, Seiko;
journal title 水工学論文集
volume Volume 50
date of issued 2006-02
creator Hamazaki, Osamu; Oyagi, Yutaka; Tsujikura, Hiroki; Kawahara, Yoshihisa;
journal title 水工学論文集
volume Volume 50
date of issued 2006-02
creator Nonomura, Atsuko; Morimoto, Shigeaki; Kawahara, Yoshihisa; Noma, Kyouji;
journal title 水工学論文集
volume Volume 49
date of issued 2005-02
creator Yokojima, Satoshi; Kawahara, Yoshihisa;
journal title 水工学論文集
volume Volume 49
date of issued 2005-02