creator Rachi, Takeshi; Yoshino, Harukazu; Kumashiro, Ryotaro; Katajima, Masaki; Kobayashi, Kensuke; Yokogawa, Keiichi; Murata, Keizo; Kimura, Noriaki; Aoki, Haruyoshi; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji; Shimotani, Hidekazu; Takenobu, Taishi; Iwasa, Yoshihiro; Sasaki, Takahiro; Kobayashi, Norio; Miyazaki, Yuji; Saito, Kazuya; Guo, Fang Zhun; Kobayashi, Keisuke; Osaka, Keiichi; Kato, Kenichi; Tanaka, Masaki; Tanigaki, Katsumi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 72
issue Issue 14
date of issued 2005-10
creator Kamakura, N.; Nakano, T.; Ikemoto, Y.; Usuda, M.; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji; Shin, S.; Kobayashi, K.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 72
issue Issue 1
date of issued 2005-07
creator Avila, M. A.; Suekuni, Koichiro; Umeo, Kazunori; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 74
issue Issue 12
date of issued 2006-09
creator Chi, Dam Hieu; Iwasa, Y.; Takano, T.; Watanuki, T.; Ohishi, Y.; Yamanaka, Shoji;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 68
issue Issue 15
date of issued 2003-10-15
creator Kitano, Akiko; Moriguchi, Koji; Yoneyama, Mitsuharu; Munetoh, Shinji; Shintani, Akira; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji; Nishibori, Eiji; Takata, Masaki; Sakata, Makoto;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 64
issue Issue 4
date of issued 2001-07-15
creator Yokoya, T.; Fukushima, A.; Kiss, T.; Kobayashi, K.; Shin, S.; Moriguchi, K.; Shintani, A.; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 64
issue Issue 17
date of issued 2001-11-01
creator San-Miguel, A.; Mélinon, P.; Connétable, D.; Blase, X.; Tournus, F.; Reny, E.; Yamanaka, Shoji; Itié, J. P.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 65
issue Issue 5
date of issued 2002-02-01
creator Reny, E.; San-Miguel, A.; Guyot, Y.; Masenelli, B.; Mélinon, P.; Saviot, L.; Yamanaka, Shoji; Champagnon, B.; Cros, C.; Pouchard, M.; Borowski, M.; Dianoux, A. J.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 66
issue Issue 1
date of issued 2002-07-01
creator Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 67
issue Issue 9
date of issued 2003-03-01
creator Connétable, D.; Timoshevskii, V.; Masenelli, B.; Beille, J.; Marcus, J.; Barbara, J.; Saitta, A. M.; Rignanese, G.-M.; Mélinon, P.; Yamanaka, Shoji; Blase, X.;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 91
issue Issue 24
date of issued 2003-12-12
creator Shimizu, Hiroyasu; Kume, Tetsuji; Kubota, Toyoki; Sasaki, Shingo; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 68
issue Issue 21
date of issued 2003-12
creator Ito, T.; Fukaya, A.; Gat-Malureanu, I. M.; Larkin, M. I.; Russo, P. L.; Savici, A.; Uemura, Y. J.; Groves, K.; Breslow, R.; Hotehama, K.; Yamanaka, Shoji; Kyriakou, P.; Rovers, M.; Luke, G. M.; Kojima, K. M.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 69
issue Issue 13
date of issued 2004-04
creator Taguchi, Y.; Hisakabe, M.; Ohishi, Y.; Yamanaka, Shoji; Iwasa, Y.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 70
issue Issue 10
date of issued 2004-09
creator Shimizu, Hiroyasu; Kume, Tetsuji; Kuroda, Toyoki; Sasaki, Shigeo; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 71
issue Issue 9
date of issued 2005-03-01
creator Inumaru, Kei; Baba, Kazuya; Yamanaka, Shoji;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 73
issue Issue 5
date of issued 2006
creator Yamanaka, Shoji; Kubo, Akira; Inumaru, Kei; Komaguchi, Kenji; Kini, N. S.; Inoue, Toru; Irifune, Tetsuo;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 96
issue Issue 7
date of issued 2006
creator Inumaru, Kei; Koyama, Kunihiko; Imo-oka, Naoya; Yamanaka, Shoji;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 75
issue Issue 5
date of issued 2007-02-22
creator 末永 慶寛; Kawahara, Yoshihisa; 山本 直樹; 田中 陽二;
journal title 土木学会論文集
volume Volume 755
issue Issue VII-30
date of issued 2004-02
creator Satoh, Hiroyuki; Kawahara, Yoshihisa; Tamai, Nobuyuki;
journal title 土木学会論文集
volume Volume 628
issue Issue II-48
date of issued 1999-08
creator Kawahara, Yoshihisa; Tamai, Nobuyuki;
journal title 土木学会論文集
volume Volume 399
issue Issue II-10
date of issued 1988-11