creator Tamaki, Toru; Suzuki, Hiroshi; Yamamoto, Masanobu;
journal title 電子情報通信学会論文誌 D
volume Volume 89
issue Issue 10
date of issued 2006-10
creator Sendai, shoichiro; Saito, Yasuo;
journal title Bulletin of the Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2006-12
creator Hata, Yoshiya; Tsuchida, Takashi; Kano, Seiji; Yamashita, Norihiko;
journal title Bulletin of the Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2006-12
creator Li, Shenghu; Yorino, Naoto; Zoka, Yoshifumi; Ding, Ming;
journal title Bulletin of the Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2006-12
creator Nishizaki, Ichiro; Katagiri, Hideki; Oyama, Toshihisa;
journal title Bulletin of the Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2006-12
creator Tamai, Hisashi; Nagoya, Hisato; Shiono, Takeshi;
journal title Journal of Colloid and Interface Science
volume Volume 300
issue Issue 2
date of issued 2006-08-15
creator Harima, Yutaka; Kim, D-H.; Tsutitori, Y.; Jiang, X.; Patil, R.; Ooyama, Yousuke; Ohshita, Joji; Kunai, Atsutaka;
journal title Chemical Physics Letters
volume Volume 420
issue Issue 4-6
date of issued 2006-03-21
creator Liu, Hongfang; Harima, Yutaka; Patil, Rahul; Jiang, Xiaoqing; Ooyama, Yousuke; Takimiya, Kazuo; Otsubo, Tetsuo;
journal title Molecular Crystals and Liquid Crystals
volume Volume 455
issue Issue 1
date of issued 2006-10-01
creator Higashimori, Mitsuru; Harada, Manabu; Ishii, Idaku; Kaneko, Makoto;
journal title Proceedings - IEEE International Conference on Robotics and Automation
volume Volume 2006
date of issued 2006
creator Kurita, Yuichi; Iida, Yoshichika; Kempf, Roland; Kaneko, Makoto; Sugimoto, Eiichiro; Tsukamoto, Hidetoshi; Mishima, Hiromu K.;
journal title Proceedings - IEEE International Conference on Robotics and Automation
volume Volume 2006
date of issued 2006
creator Ohno, Shuichi;
journal title IEEE Transactions on Signal Processing
volume Volume 54
issue Issue 10
date of issued 2006-10
creator Hinamoto, Takao; Ohnishi, Hiroaki; Lu, Wu-Sheng;
journal title IEEE Transactions on Signal Processing
volume Volume 54
issue Issue 11
date of issued 2006-11
creator Hinamoto, Takao; Iwata, Ken-ichi; Lu, Wu-Sheng;
journal title IEEE Transactions on Signal Processing
volume Volume 54
issue Issue 5
date of issued 2006-05
creator Parkhutik, Vitali; Patil, Rahul; Harima, Yutaka;
journal title Electrochimica Acta
volume Volume 51
issue Issue 13
date of issued 2006-05-05
creator Miyata, Takeshi; Shiraga, Masato; Li, Dalin; Atake, Ikuo; Shishido, Tetsuya; Oumi, Yasunori; Sano, Tsuneji; Takehira, Katsuomi;
journal title Catalysis Communications
volume Volume 8
issue Issue 3
date of issued 2007-03
creator Kawaji, Hitoshi; Horie, Hiro-omi; Yamanaka, Shoji; Ishikawa, Mitsuo;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 74
issue Issue 8
date of issued 1995-02-20
creator Shimizu, Fumihiko; Maniwa, Yutaka; Kume, Kiyoshi; Kawaji, Hitoshi; Yamanaka, Shoji; Ishikawa, Mitsuo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 54
issue Issue 18
date of issued 1996-11-01
creator Fang, S. L.; Grigorian, L.; Ekkund, P. C.; Dresselhaus, G.; Dresselhaus, M. S.; Kawaji, H.; Yamanaka, Shoji;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 57
issue Issue 13
date of issued 1998-04-01
creator Takeuchi, D.; Watanabe, H.; Yamanaka, Shoji; Okushi, H.; Sawada, H.; Ichinose, H.; Sekiguchi, T.; Kajimura, K.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 63
issue Issue 24
date of issued 2001-06-15
creator Itou, M.; Sakurai, Y.; Usuda, M.; Cros, C.; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 71
issue Issue 12
date of issued 2005-03-15