creator Tamaki, Toru; Amano, Toshiyuki; Kaneda, Kazufumi;
journal title MIRU2007 画像の認識・理解シンポジウム論文集
date of issued 2007-07
creator Okuda, Masafumi; Yasunaka, Keisuke; Shinomura, Yuji; Tamaki, Toru; Kaneda, Kazufumi;
journal title MIRU2007 画像の認識・理解シンポジウム論文集
date of issued 2007-07
creator Hirota, Masashi; Tamaki, Toru; Kaneda, Kazufumi; Yoshida, Shigeto; Tanaka, Shinji;
journal title MIRU 2007 画像の認識・理解シンポジウム論文集
date of issued 2007-07
creator Fukunaga, Atsuyoshi; Tamaki, Toru; Kaneda, Kazufumi; Sone, Takashi; Mishima, Hiroshi; Kiuchi, Yoshiaki;
journal title MIRU2007 画像の認識・理解シンポジウム論文集
date of issued 2007-07
creator Shinomura, Yuji; Tamaki, Toru; Amano, Toshiyuki; Kaneda, Kazufumi;
journal title MIRU 2007 画像の認識・理解シンポジウム論文集
date of issued 2007-07
creator Terauchi, Mutsuhiro; Ishii, Yasuhisa; Bu, Nan; Tsuji, Toshio;
journal title Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. C
volume Volume 70
issue Issue 695
date of issued 2004-07-25
creator Kaneko, Makoto; Sajima, Toshihiko; Tsuji, Toshio;
journal title Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. C
volume Volume 69
issue Issue 678
date of issued 2003-02-25
creator Tsuji, Toshio; Sakane, Akira; Fukuda, Osamu; Kaneko, Makoto; Ohtake, Hisao;
journal title 日本機械学會論文集. C編 : Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. C
volume Volume 68
issue Issue 673
date of issued 2002-09-25
creator Kaneko, Makoto; Sajima, Toshihiko; Harada, Kensuke; Tsuji Toshio;
journal title Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. C
volume Volume 68
issue Issue 666
date of issued 2002-02-25
creator Tsuji, Toshio; Shigeyoshi, Hiroki; Fukuda, Osamu; Kaneko, Makoto;
journal title 日本機械学會論文集. C編 : Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. C
volume Volume 66
issue Issue 648
date of issued 2000-08-25
creator Kaneko, Makoto; Hiyamizu, Kazuya; Tsuji, Toshio; Imanura, Nobuaki;
journal title Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. C
volume Volume 63
issue Issue 611
date of issued 1997-07-25
creator Kawachi, Tetsuya; Kado, Masataka; Tanaka, Momoko; Sasaki, Akira; Hasegawa, Noboru; Kilpio, Alexander V.; Namba, Sinichi; Nagashima, Keisuke; Lu, Peixiang; Takahashi, Kenjiro; Tang, Huajing; Tai, Renzhong; Kishimoto, Maki; Koike, Masato; Daido, Hiroyuki; Kato, Yoshiaki;
journal title Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics
volume Volume 66
issue Issue 3
date of issued 2002-09-24
creator Namba, Shinichi; Hasegawa, Noboru; Nagashima, Keisuke; Kawachi, Tetsuya; Kishimoto, Maki; Sukegawa, Kouta; Takiyama, Ken;
journal title Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics
volume Volume 73
issue Issue 1
date of issued 2006-01-31
creator Harada, Kensuke; Nishiyama, Jun; Murakami, Yoshihiro; Kaneko, Makoto;
journal title Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, Transactions of the ASME
volume Volume 128
issue Issue 2
date of issued 2006-06
creator Tamaki, Toru; Yamamoto, Masanobu;
journal title IEICE Transactions on Information and Systems
volume Volume E86-D
issue Issue 5
date of issued 2003
creator Tamaki, Toru; Yamamura, Tsuyoshi; Ohnishi, Noboru;
journal title IEICE Transactions on Information and Systems
volume Volume E84-D
issue Issue 8
date of issued 2001-08
creator Suzuki, Hiroshi; Tamaki, Toru; Yamamoto, Masanobu;
journal title 電子情報通信学会論文誌D
volume Volume J-87-D2
issue Issue 5
date of issued 2004
creator Tse, John S.; Iitaka, Toshiaki; Kume, Tetsuji; Shimizu, Hiroyasu; Parlinski, K.; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 72
issue Issue 15
date of issued 2005-10-28
creator Kawamoto, Tadashi; Mori, Takehiko; Konoike, Takako; Enomoto, Kengo; Terashima, Taichi; Uji, Shinya; Kitagawa, Hiroshi; Takimiya, Kazuo; Otsubo, Tetsuo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 73
issue Issue 9
date of issued 2006-03-24
creator Kawamoto, Tadashi; Mori, Takehiko; Enomoto, Kengo; Konoike, Takako; Terashima, Taichi; Uji, Shinya; Takamori, Ayumi; Takimiya, Kazuo; Otsubo, Tetsuo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 73
issue Issue 2
date of issued 2006-01-09