creator Shiraiwa, Syunichi; Hanada, Kazuaki; Hasegawa, Makoto; Idei, Hiroshi; Kasahara, Hiroshi; Mitarai, Osamu; Nakamura, Kazuo; Nishino, Nobuhiro; Nozato, Hideaki; Sakamoto, Mizuki; Sasaki, Keisuke; Sato, Kohnosuke; Takase, Yuichi; Yamada, Takuma; Zushi, Hideki;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 96
issue Issue 18
date of issued 2006-05-12
creator Shimizu, Hiroyasu; Iitaka, Toshiaki; Fukushima, Takumi; Kume, Tetsuji; Sasaki, Shigeo; Sata, Nagayoshi; Ohishi, Yasuo; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 101
issue Issue 6
date of issued 2007-05-15
creator Namba, Shinichi; Nozu, Ryoichi; Takiyama, Ken; Oda, Toshiatsu;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 99
issue Issue 7
date of issued 2006-04-01
creator Namba, Shinichi; Fujioka, Shinsuke; Nishimura, Hiroaki; Yasuda, Yuzuri; Nagai, Keiji; Miyanaga, Noriaki; Izawa, Yasukazu; Mima, Kunioki; Takiyama, Ken;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 88
issue Issue 17
date of issued 2006-04-24
creator Shizuma, Kiyoshi; Yokohata, Kenji; Inada, Kuninobu;
journal title Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 53
issue Issue 1
date of issued 2004-12
creator Tutulan, Florin G.; Nagamura, Kazuteru; Ikejo, Kiyotaka;
journal title Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 53
issue Issue 1
date of issued 2004-12
creator Tutulan, Florin G.; Nagamura, Kazuteru; Ikejo, Kiyotaka;
journal title Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 53
issue Issue 1
date of issued 2004-12
creator Baek, Wonjin; Moriwaki, Takeo; Sasaki, Yasushi;
journal title Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 53
issue Issue 1
date of issued 2004-12
creator Nakai, Shinji; Sasaki, Yasushi; Kaibori, Masahiro; Moriwaki, Takeo;
journal title Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 53
issue Issue 1
date of issued 2004-12
creator Ha, Thi; Sasaki, Yasushi; Unegawa, Yuuichi;
journal title Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 53
issue Issue 1
date of issued 2004-12
creator Ha, Thi; Sasaki, Yasushi; Kano, Seiji;
journal title Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 53
issue Issue 1
date of issued 2004-12
creator Ha, Thi; Sasaki, Yasushi; Moriwaki, Takeo; Kano, Seiji; Yamamoto, Mayumi; Sato, Takashi; Uekuma, Hideyasu;
journal title Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 53
issue Issue 1
date of issued 2004-12
creator Nishiguchi, Ilka; Moldrup, Per; Komatsu, Toshiko; Kodama, Yorimitsu; Ito, Sotaro;
journal title Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 53
issue Issue 1
date of issued 2004-12
creator Sendai, Shoichiro; Miyoshi, Tomoe;
journal title Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 53
issue Issue 1
date of issued 2004-12
creator Higuchi, Isao;
journal title Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 53
issue Issue 1
date of issued 2004-12
creator Shimada, Nobutaka; Arita, Daisaku; Tamaki, Toru;
journal title 情報処理学会研究報告 CVIM : コンピュータビジョンとイメージメディア
volume Volume 154
date of issued 2006
creator Tamaki, Toru; Yamamura, Tsuyoshi; Ohnishi, Noboru;
journal title 16th International Conference on Pattern Recognition (ICPR'02)
volume Volume 2
date of issued 2002
creator Yasunaka, Keisuke; Tamaki, Toru; Kaneda, Kazufumi;
journal title 情報処理学会研究報告 CVIM : コンピュータビジョンとイメージメディア
volume Volume 159
date of issued 2007
creator Tamaki, Toru; Amano, Toshiyuki;
journal title 部分空間法研究会 Subspace 2006
date of issued 2006-07
creator Tamaki, Toru; Suzuki, Hiroshi; Yamamoto, Masanobu;
journal title The 18th International Conference on Pattern Recognition (ICPR'06))
volume Volume 3
date of issued 2006-08