Thumnail
creator Tutulan, Florin G.; Nagamura, Kazuteru; Ikejo, Kiyotaka;
journal title Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 53
issue Issue 1
date of issued 2004-12
Thumnail
creator Baek, Wonjin; Moriwaki, Takeo; Sasaki, Yasushi;
journal title Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 53
issue Issue 1
date of issued 2004-12
Thumnail
creator Nakai, Shinji; Sasaki, Yasushi; Kaibori, Masahiro; Moriwaki, Takeo;
journal title Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 53
issue Issue 1
date of issued 2004-12
Thumnail
creator Ha, Thi; Sasaki, Yasushi; Unegawa, Yuuichi;
journal title Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 53
issue Issue 1
date of issued 2004-12
Thumnail
creator Ha, Thi; Sasaki, Yasushi; Kano, Seiji;
journal title Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 53
issue Issue 1
date of issued 2004-12
Thumnail
creator Ha, Thi; Sasaki, Yasushi; Moriwaki, Takeo; Kano, Seiji; Yamamoto, Mayumi; Sato, Takashi; Uekuma, Hideyasu;
journal title Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 53
issue Issue 1
date of issued 2004-12
Thumnail
creator Nishiguchi, Ilka; Moldrup, Per; Komatsu, Toshiko; Kodama, Yorimitsu; Ito, Sotaro;
journal title Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 53
issue Issue 1
date of issued 2004-12
Thumnail
creator Sendai, Shoichiro; Miyoshi, Tomoe;
journal title Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 53
issue Issue 1
date of issued 2004-12
Thumnail
creator Higuchi, Isao;
journal title Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 53
issue Issue 1
date of issued 2004-12
Thumnail
creator Shimada, Nobutaka; Arita, Daisaku; Tamaki, Toru;
journal title 情報処理学会研究報告 CVIM : コンピュータビジョンとイメージメディア
volume Volume 154
date of issued 2006
Thumnail
creator Tamaki, Toru; Yamamura, Tsuyoshi; Ohnishi, Noboru;
journal title 16th International Conference on Pattern Recognition (ICPR'02)
volume Volume 2
date of issued 2002
Thumnail
creator Yasunaka, Keisuke; Tamaki, Toru; Kaneda, Kazufumi;
journal title 情報処理学会研究報告 CVIM : コンピュータビジョンとイメージメディア
volume Volume 159
date of issued 2007
Thumnail
creator Tamaki, Toru; Amano, Toshiyuki;
journal title 部分空間法研究会 Subspace 2006
date of issued 2006-07
Thumnail
creator Tamaki, Toru; Suzuki, Hiroshi; Yamamoto, Masanobu;
journal title The 18th International Conference on Pattern Recognition (ICPR'06))
volume Volume 3
date of issued 2006-08
Thumnail
creator Tamaki, Toru; Suzuki, Hiroshi; Yamamoto, Masanobu;
journal title 電子情報通信学会論文誌 D
volume Volume 89
issue Issue 10
date of issued 2006-10
Thumnail
creator Sendai, shoichiro; Saito, Yasuo;
journal title Bulletin of the Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2006-12
Thumnail
creator Hata, Yoshiya; Tsuchida, Takashi; Kano, Seiji; Yamashita, Norihiko;
journal title Bulletin of the Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2006-12
Thumnail
creator Li, Shenghu; Yorino, Naoto; Zoka, Yoshifumi; Ding, Ming;
journal title Bulletin of the Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2006-12
Thumnail
creator Nishizaki, Ichiro; Katagiri, Hideki; Oyama, Toshihisa;
journal title Bulletin of the Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 55
issue Issue 1
date of issued 2006-12
Thumnail
creator Tamai, Hisashi; Nagoya, Hisato; Shiono, Takeshi;
journal title Journal of Colloid and Interface Science
volume Volume 300
issue Issue 2
date of issued 2006-08-15