Thumnail
creator Tamaki, Toru; Yamamoto, Masanobu;
journal title IEICE Transactions on Information and Systems
volume Volume E86-D
issue Issue 5
date of issued 2003
Thumnail
creator Tamaki, Toru; Yamamura, Tsuyoshi; Ohnishi, Noboru;
journal title IEICE Transactions on Information and Systems
volume Volume E84-D
issue Issue 8
date of issued 2001-08
Thumnail
creator Suzuki, Hiroshi; Tamaki, Toru; Yamamoto, Masanobu;
journal title 電子情報通信学会論文誌D
volume Volume J-87-D2
issue Issue 5
date of issued 2004
Thumnail
creator Tse, John S.; Iitaka, Toshiaki; Kume, Tetsuji; Shimizu, Hiroyasu; Parlinski, K.; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 72
issue Issue 15
date of issued 2005-10-28
Thumnail
creator Kawamoto, Tadashi; Mori, Takehiko; Konoike, Takako; Enomoto, Kengo; Terashima, Taichi; Uji, Shinya; Kitagawa, Hiroshi; Takimiya, Kazuo; Otsubo, Tetsuo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 73
issue Issue 9
date of issued 2006-03-24
Thumnail
creator Kawamoto, Tadashi; Mori, Takehiko; Enomoto, Kengo; Konoike, Takako; Terashima, Taichi; Uji, Shinya; Takamori, Ayumi; Takimiya, Kazuo; Otsubo, Tetsuo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 73
issue Issue 2
date of issued 2006-01-09
Thumnail
creator Kawamoto, Tadashi; Mori, Takehiko; Uji, Shinya; Yamaura, Jun-Ichi; Kitagawa, Hiroshi; Takamori, Ayumi; Takimiya, Kazuo; Otsubo, Tetsuo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 71
issue Issue 17
date of issued 2005-05-23
Thumnail
creator Kawamoto, Tadashi; Bando, Yoshimasa; Mori, Takehiko; Takimiya, Kazuo; Otsubo, Tetsuo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 71
issue Issue 5
date of issued 2005-02-04
Thumnail
creator Kawamoto, Tadashi; Mori, Takehiko; Takimiya, Kazuo; Kataoka, Yoshiro; Aso, Yoshio; Otsubo, Tetsuo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 65
issue Issue 14
date of issued 2002-03-28
Thumnail
creator Kawamoto, Tadashi; Mori, Takehiko; Terakura, Chieko; Terashima, Taichi; Uji, Shinya; Takimiya, Kazuo; Aso, Yoshio; Otsubo, Tetsuo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 67
issue Issue 2
date of issued 2003-01-21
Thumnail
creator Takaki, Ken; Sonoda, Kentaro; Kousaka, Takeshi; Koshoji, Go; Shishido, Tetsuya; Takehira, Katsuomi;
journal title Tetrahedron Letters
volume Volume 42
issue Issue 52
date of issued 2001-12-24
Thumnail
creator Takaki, Ken; Takeda, Mitsuhiro; Koshoji, Go; Shishido, Tetsuya; Takehira, Katsuomi;
journal title Tetrahedron Letters
volume Volume 42
issue Issue 36
date of issued 2001-09-03
Thumnail
creator Han, Bangwoo; Shimada, Manabu; Okuyama, Kikuo; Choi, Mansoo;
journal title Powder Technology
volume Volume 135-136
date of issued 2003-10-02
Thumnail
creator Roquemore, A. Lane; Davis, W.; Kaita, Robert; Skinner, C. H.; Maqueda, Ricardo; Nishino, Nobuhiro;
journal title Review of Scientific Instruments
volume Volume 77
issue Issue 10
date of issued 2006-10-20
Thumnail
creator Shiraiwa, Syunichi; Hanada, Kazuaki; Hasegawa, Makoto; Idei, Hiroshi; Kasahara, Hiroshi; Mitarai, Osamu; Nakamura, Kazuo; Nishino, Nobuhiro; Nozato, Hideaki; Sakamoto, Mizuki; Sasaki, Keisuke; Sato, Kohnosuke; Takase, Yuichi; Yamada, Takuma; Zushi, Hideki;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 96
issue Issue 18
date of issued 2006-05-12
Thumnail
creator Shimizu, Hiroyasu; Iitaka, Toshiaki; Fukushima, Takumi; Kume, Tetsuji; Sasaki, Shigeo; Sata, Nagayoshi; Ohishi, Yasuo; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 101
issue Issue 6
date of issued 2007-05-15
Thumnail
creator Namba, Shinichi; Nozu, Ryoichi; Takiyama, Ken; Oda, Toshiatsu;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 99
issue Issue 7
date of issued 2006-04-01
Thumnail
creator Namba, Shinichi; Fujioka, Shinsuke; Nishimura, Hiroaki; Yasuda, Yuzuri; Nagai, Keiji; Miyanaga, Noriaki; Izawa, Yasukazu; Mima, Kunioki; Takiyama, Ken;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 88
issue Issue 17
date of issued 2006-04-24
Thumnail
creator Shizuma, Kiyoshi; Yokohata, Kenji; Inada, Kuninobu;
journal title Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 53
issue Issue 1
date of issued 2004-12
Thumnail
creator Tutulan, Florin G.; Nagamura, Kazuteru; Ikejo, Kiyotaka;
journal title Graduate School of Engineering, Hiroshima University
volume Volume 53
issue Issue 1
date of issued 2004-12