Thumnail
creator Balgis, Ratna; Murata, Hiroyuki; Ogi, Takasi; Kobayashi, Makoto; Bao, Li;
journal title ACS Omega,
volume Volume 3
issue Issue 7
date of issued 2018-07-25
Thumnail
creator Hayashi, Akio; Nur Khoiru Wihadi, Muh; Ota, Hiromi; Xavier, López; Ichihashi, Katsuya; Nishihara, Sadafumi; Inoue, Katsuya; Tsunoji, Nao; Sano, Tsuneji; Sadakane, Masahiro;
journal title ACS Omega
volume Volume 3
issue Issue 2
date of issued 2018-02-27
Thumnail
creator Ohsaki, M.; Nakajima, T.;
journal title Journal of Constructional Steel Research
volume Volume 75
date of issued 2012-08
Thumnail
creator Ohsaki, M.; Nakajima, T.; Fujiwara, J.; Takeda, F.;
journal title Engineering Structures
volume Volume 33
issue Issue 12
date of issued 2011-12
Thumnail
creator Katagiri, Kiyofumi; Hayashi, Yuki; Yoshiyuki, Risa; Inumaru, Kei; Uchiyama, Tomoki; Nagata, Noriyuki; Uchimoto, Yoshiharu; Miyoshi, Akinobu; Maeda, Kazuhiko;
journal title Inorganic Chemistry
volume Volume 57
issue Issue 21
date of issued 2018-11-05
Thumnail
creator Sukhdorj, Elbegzaya; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Yanabe, Kensuke; Hirano, Hiroki; Hirano, Harutoyo; Yoshizumi, Masao; Tsuji, Toshio; Kawamoto, Masashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 67
issue Issue 3
date of issued 2018-09
creator Takaki, Ken; Yamada, Michio; Ohsugi, Masakatsu; Negoro, Kenji;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1987
issue Issue 2
date of issued 1987-02-10
creator Arazaki, Shuichi; Kasuno, Takekazu; Sano, Tsuneji; Kawakami, Yusuke; Shoji, Hiroshi;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1995
issue Issue 8
date of issued 1995-08-10
creator Sugawara, Seiho; Takeda, Kiyoshi; Sano, Tsuneji; Kawakami, Yusuke; Iwasaki, Akira;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1995
issue Issue 8
date of issued 1995-08-10
creator Iwami, Yoshihiro; Sano, Tsuneji; Kwakami, Yusuke;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1996
issue Issue 3
date of issued 1996-03-10
creator Iwami, Yoshihiro; Nakajima, Yusuke; Sano, Tsuneji; Kawakami, Yusuke;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1996
issue Issue 7
date of issued 1996-07-10
creator Takeda, Kiyoshi; Sano, Tsuneji; Kawakami, Yusuke;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1996
issue Issue 8
date of issued 1996-08-10
creator Kurita, Satoru; Wang, Zhengbao; Sano, Tsuneji; Kawakami, Yusuke; Uematsu, Kazuyoshi; Sato, Mineo;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1997
issue Issue 6
date of issued 1997-06-10
creator Suzuki, Atsushi; Wang, Zhengbao; Ahn, Cheol-Hee; Sano, Tsuneji; Soga, Kazuo;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1999
issue Issue 7
date of issued 1999-07-10
Thumnail
creator Kubota, Toshikazu; Oumi, Yasunori; Uozumi, Toshiya; Sano, Tsuneji;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 2000
issue Issue 10
date of issued 2000-10-10
Thumnail
creator Yabuki, Akihiro;
journal title 財団法人ソルト・サイエンス研究財団助成研究報告集
volume Volume 2006年度
date of issued 2008-03
Thumnail
creator Fukui, Kunihiro; Yoshida, Hideto;
journal title 財団法人ソルト・サイエンス研究財団助成研究報告集
volume Volume 2006年度
date of issued 2008-03
Thumnail
creator Yoshida, Hideto;
journal title THE MICROMERITICS
issue Issue 37
date of issued 1993-06-15
Thumnail
creator Yoshida, Hideto;
journal title THE MICROMERITICS
issue Issue 36
date of issued 1992-05-22