creator Li, Qing; Kartikowati, Christina W. ; Horie, Shinji; Ogi, Takasi; Iwaki, Toru; Okuyama, Kikuo;
journal title Scientific Reports
volume Volume 7
date of issued 2017-08-30
creator Arif, Aditya F; Balgis, Ratna; Ogi, Takasi; Iskandar, Ferry; Kinoshita, Akihiro; Nakamura, Keitaro; Okuyama, Kikuo;
journal title Scientific Reports
volume Volume 7
date of issued 2017-06-16
creator Tanaka, Hiroshi; Mito, Akihisa; Hirano, Harutoyo; Soh, Zu; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kawamoto, Masashi; Higashi, Yukihito; Yoshizumi, Masao; Tsuji, Toshio;
journal title Scientific Reports
volume Volume 9
date of issued 2019-02-22
creator Umayahara, Yasutaka; Soh, Zu; Sekikawa, Kiyokazu; Kawae, Toshihiro; Otsuka, Akira; Tsuji, Toshio;
journal title Sensors
volume Volume 18
issue Issue 11
date of issued 2018-11-07
creator Soh, Zu; Sakamoto, Kazuma; Suzuki, Michiyo; Iino, Yuichi; Tsuji, Toshio;
journal title Scientific Reports
volume Volume 8
date of issued 2018-11-21
creator Shibanoki, Taro; Watanabe, Masaki; Nakamura, Go; Chin, Takaaki; Tsuji, Toshio;
journal title Journal of Robotics, Networking and Artificial Life
volume Volume 5
issue Issue 2
date of issued 2018-09
creator Hirano, Harutoyo; Takama, Renjo; Matsumoto, Ryo; Tanaka, Hiroshi; Hirano, Hiroki; Soh, Zu; Ukawa, Teiji; Takayanagi, Tsuneo; Morimoto, Haruka; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Hashimoto, Haruki; Matsui, Shogo; Kishimoto, Shinji; Oda, Nozomu; Kajikawa, Masato; Maruhashi, Tatsuya; Kawamoto, Masashi; Yoshizumi, Masao; Higashi, Yukihito; Tsuji, Toshio;
journal title Scientific Reports
volume Volume 8
date of issued 2018-06-18
creator Matsubara, Hiroki; Hirano, Hiroki; Hirano, Harutoyo; Soh, Zu; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kawamoto, Masashi; Yoshizumi, Masao; Yoshino, Atsuo; Sasaoka, Takafumi; Yamawaki, Shigeto; Tsuji, Toshio;
journal title Scientific Reports
volume Volume 8
date of issued 2018-02-15
creator Mukaidani, Naohisa; Soh, Zu; Higashijima, Shinichi; Tsuji, Toshio;
journal title Journal of Robotics, Networking and Artificial Life
volume Volume 4
issue Issue 3
date of issued 2017-11
creator Nakamura, Go; Shibanoki, Taro; Kurita, Yuichi; Honda, Yuichiro; Masuda, Akito; Mizobe, Futoshi; Chin, Takaaki; Tsuji, Toshio;
journal title International Journal of Advanced Robotic Systems
volume Volume 14
issue Issue 5
date of issued 2017-09-19
creator Shibanoki, Taro; Nakamura, Go; Chin, Takaaki; Tsuji, Toshio;
journal title Journal of Robotics, Networking and Artificial Life
volume Volume 4
issue Issue 1
date of issued 2017-05
creator Kokubo, Haruna; Shibanoki, Taro; Chin, Takaaki; Tsuji, Toshio;
journal title Journal of Robotics, Networking and Artificial Life
volume Volume 4
issue Issue 1
date of issued 2017-05
creator Soh, Zu; Suzuki, Michiyo; Tsuji, Toshio;
journal title Journal of Robotics, Networking and Artificial Life
volume Volume 4
issue Issue 1
date of issued 2017-05
creator Nakamura, Go; Shibanoki, Taro; Honda, Yuichiro; Masuda, Akito; Mizobe, Futoshi; Chin, Takaaki; Tsuji, Toshio;
journal title Journal of Robotics, Networking and Artificial Life
volume Volume 4
issue Issue 1
date of issued 2017-05
creator Ogi, Takashi; Iwasaki, Hideharu; Aishima, Kana; Iskandar, Ferry; Wang, Wei-Ning; Takimiya, Kazuo; Okuyama, Kikuo;
journal title RSC Advances
volume Volume 4
issue Issue 99
date of issued 2014-10-21
creator Morita, Kenichi; Ueno, Satoshi;
journal title IEICE Transactions on Information and Systems
volume Volume E75-D
issue Issue 1
date of issued 1992-01-25
creator Morita, Kenichi;
journal title The Transactions of the IEICE
volume Volume E73
issue Issue 6
date of issued 1990-06-25