creator Ibaraki, Soichi; Yoshida, Ibuki; Asano, Tetsushi;
journal title Precision Engineering
volume Volume 55
date of issued 2019-01
Thumnail
creator Ibaraki, Soichi; Goto, Shunsuke; Tsuboi, Keisuke; Saito, Naoto; Kojima, Noriaki;
journal title The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
volume Volume 96
date of issued 2018-03-17
Thumnail
creator Ibaraki, Soichi; Yuasa, Kohei; Saito, Naoto; Kojima, Noriaki;
journal title IEEE/ASME Transactions on Mechatronics
volume Volume 23
issue Issue 2
date of issued 2018-01-23
Thumnail
creator Ibaraki, Soichi; Tsuboi, Keisuke;
journal title IEEE/ASME Transactions on Mechatronics
volume Volume 22
issue Issue 5
date of issued 2017-09-04
creator Ibaraki, Soichi; Inui, Hiroki; Hong, Cefu; Nishikawa, Shizuo; Shimoike, Masahiro;
journal title Precision Engineering
volume Volume 55
date of issued 2019-01
Thumnail
creator Yoshida, H.; Shinke, A.; Kawano, Y.; Takaki, K.;
journal title Chemical Communications
volume Volume 51
date of issued 2015-04-27
Thumnail
creator Yoshida, H.; Hayashi, Y.; Ito, Y.; Takaki, K.;
journal title Chemical Communications
volume Volume 51
date of issued 2015-04-14
Thumnail
creator Yoshida, H.; Takemoto, Y.; Takaki, K.;
journal title Chemical Communications
volume Volume 51
date of issued 2015-02-03
Thumnail
creator Yoshida, Hiroto;
journal title ACS Catalysis
volume Volume 6
issue Issue 3
date of issued 2016-02-03
Thumnail
creator Yoshida, Hiroto;
journal title The Chemical Record
volume Volume 16
issue Issue 1
date of issued 2016-01-20
Thumnail
creator Yoshida, Hiroto; Seki, Michinari; Kageyuki, Ikuo; Osaka, Itaru; Hatano, Sayaka; Abe, Manabu;
journal title ACS Omega
volume Volume 2
issue Issue 9
date of issued 2017-09-18
Thumnail
creator Takaki, Ken; Hino, Makoto; Ohno, Akira; Komeyama, Kimihiro; Yoshida, Hiroto; Fukuoka, Hiroshi;
journal title Beilstein Journal of Organic Chemistry
volume Volume 13
date of issued 2017-08-30
Thumnail
creator Yoshida, Hiroto; Takemoto, Yuki; Kamio, Shintaro; Osaka, Itaru; Takaki, Ken;
journal title Organic Chemistry Frontiers
volume Volume 4
issue Issue 7
date of issued 2017-04-10
Thumnail
creator Yoshida, Hiroto; Kimura, Miki; Osaka, Itaru; Takaki, Ken;
journal title Organometallics
volume Volume 36
issue Issue 7
date of issued 2017-03-24
Thumnail
creator Yoshida, Hiroto; Kubo, Teruhiko; Kuriki, Hitoshi; Osaka, Itaru; Takaki, Ken; Ooyama, Yousuke;
journal title ChemistrySelect
volume Volume 2
issue Issue 11
date of issued 2017-04-13
Thumnail
creator Li, Qing; Kartikowati, Christina W. ; Horie, Shinji; Ogi, Takasi; Iwaki, Toru; Okuyama, Kikuo;
journal title Scientific Reports
volume Volume 7
date of issued 2017-08-30
Thumnail
creator Arif, Aditya F; Balgis, Ratna; Ogi, Takasi; Iskandar, Ferry; Kinoshita, Akihiro; Nakamura, Keitaro; Okuyama, Kikuo;
journal title Scientific Reports
volume Volume 7
date of issued 2017-06-16
Thumnail
creator Tanaka, Hiroshi; Mito, Akihisa; Hirano, Harutoyo; Soh, Zu; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kawamoto, Masashi; Higashi, Yukihito; Yoshizumi, Masao; Tsuji, Toshio;
journal title Scientific Reports
volume Volume 9
date of issued 2019-02-22
Thumnail
creator Umayahara, Yasutaka; Soh, Zu; Sekikawa, Kiyokazu; Kawae, Toshihiro; Otsuka, Akira; Tsuji, Toshio;
journal title Sensors
volume Volume 18
issue Issue 11
date of issued 2018-11-07
Thumnail
creator Soh, Zu; Sakamoto, Kazuma; Suzuki, Michiyo; Iino, Yuichi; Tsuji, Toshio;
journal title Scientific Reports
volume Volume 8
date of issued 2018-11-21