creator Hong, Chang Soo; Shitashiro, Maiko; Kuroda, Akio; Ikeda, Tsukasa; Takiguchi, Noboru; Ohtake, Hisao; Kato, Junichi;
journal title FEMS microbiology letters
volume Volume 231
issue Issue 2
date of issued 2004-02
creator Hong, Chang Soo; Kuroda, Akio; Takiguchi, Noboru; Ohtake, Hisao; Kato, Junichi;
journal title Journal of bacteriology
volume Volume 187
issue Issue 4
date of issued 2005-02
creator Tomita, Kazunori; Matsuura, Akira; Caspari, Thomas; Carr, Antony M.; Akamatsu, Yufuko; Iwasaki, Hiroshi; Mizuno, Ken-ichi; Ohta, Kunihiro; Uritani, Masahiro; Ushimaru, Takashi; Yoshinaga, Koichi; Ueno, Masaru;
journal title Molecular and cellular biology
volume Volume 23
date of issued 2003-08
creator Ueno, Masaru; Nakazaki, Tomofumi; Akamatsu, Yufuko; Watanabe, Kikuo; Tomita, Kazunori; Lindsay, Howard D.; Shinagawa, Hideo; Iwasaki, Hiroshi;
journal title Molecular and cellular biology
volume Volume 23
date of issued 2003-09
creator Tomita, Kazunori; Kibe, Tatsuya; Kang, Ho-Young; Seo, Yeon-Soo; Uritani, Masahiro; Ushimaru, Takashi; Ueno, Masaru;
journal title Molecular and cellular biology
volume Volume 24
date of issued 2004-11
creator Shimahara, Hiroshi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 72
issue Issue 13
date of issued 2005-10-01
creator Shimahara, Hiroshi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 62
date of issued 2000
creator Shimahara, Hiroshi; Hata, Satomi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 62
issue Issue 21
date of issued 2000
creator Shimahara, Hiroshi; Kohmoto, Mahito;
journal title Europhysics letters
volume Volume 57
date of issued 2002
creator Shimahara, Hiroshi; Kohmoto, Mahito;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 65
date of issued 2002
creator Klein, U.; Rainer, D.; Shimahara, Hiroshi;
journal title Journal of low temperature physics
volume Volume 118
date of issued 2000
creator Shimahara, Hiroshi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 61
issue Issue 22
date of issued 2000
creator Mentink, S. A. M.; Nieuwenhuys, G. J.; Menovsky, A. A.; Mydosh, A.; Tou, Hideki; Kitaoka, Y.;
journal title Physical review. B, Condensed matter
volume Volume 49
issue Issue 22
date of issued 1994-06-01
creator Maniwa, Y.; Muroga, N.; Sato, N.; Tou, Hideki; Shimoda, H.; Iwasa, Y.; Mitani, H.; Kikuchi, K.; Suzuki, S.; Achiba, Y.; Kosaka, M.; Tanigaki, K.; Chen, X.; Labes, M. M.;
journal title Physical review. B, Condensed matter
volume Volume 58
issue Issue 17
date of issued 1998-11-01
creator Sato, N.; Tou, Hideki; Maniwa, Y.; Kikuchi, K.; Suzuki, S.; Achiba, Y.; Kosaka, M.; Tanigaki, K.;
journal title Physical review. B
volume Volume 58
issue Issue 18
date of issued 1998-11-01
creator Tou, Hideki; Maniwa, Y.; Iwasa, Y.; Shimoda, H.; Mitani, T.;
journal title Physical review. Third series. B, Condensed matter and materials physics
volume Volume 62
issue Issue 2
date of issued 2000-07-01
creator Tou, Hideki; Maniwa, Y.; Koiwasaki, T.; Yamanaka, Shoji;
journal title Physical review. Third series. B, Condensed matter and materials physics
volume Volume 63
issue Issue 2
date of issued 2001-01-01
creator Maniwa, Yutaka; Fujiwara, Ryuji; Kira, Hiroshi; Tou, Hideki; Nishibori, Eiji; Takata, Masaki; Sakata, Makoto; Fujiwara, Akihiko; Zhao, Xinluo; Iijima, Sumio; Ando, Yoshinori;
journal title Physical review. B
volume Volume 64
issue Issue 7
date of issued 2001-08-15
creator Maniwa, Yutaka; Fujiwara, Ryuji; Kira, Hiroshi; Tou, Hideki; Kataura, Hiromichi; Suzuki, Shinzo; Achiba, Yohji; Nishibori, Eiji; Takata, Masaki; Sakata, Makoto; Fujiwara, Akihiko; Suematsu, Hiroyoshi;
journal title Physical review. B
volume Volume 64
issue Issue 24
date of issued 2001-12-15