creator Hofmann, Holger Friedrich; Takeuchi, Shigeki;
journal title Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics
volume Volume 68
issue Issue 3
date of issued 2003-09-22
creator Hofmann, Holger Friedrich;
journal title Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics
volume Volume 68
issue Issue 3
date of issued 2003-09-22
creator Hofmann, Holger Friedrich; Kojima, Kunihiro; Takeuchi, Shigeki; Sasaki, Keiji;
journal title Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics
volume Volume 68
issue Issue 4 B
date of issued 2003-10-10
creator Hofmann, Holger Friedrich; Takeuchi, Shigeki;
journal title Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics
volume Volume 69
issue Issue 4
date of issued 2004-04-23
creator Kojima, Kunihiro; Hofmann, Holger Friedrich; Takeuchi, Shigeki; Sasaki, Keiji;
journal title Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics
volume Volume 70
issue Issue 1
date of issued 2004-07-23
creator Hofmann, Holger Friedrich;
journal title Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics
volume Volume 70
issue Issue 2
date of issued 2004-08-24
creator Hofmann, Holger Friedrich;
journal title Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics
volume Volume 72
issue Issue 2
date of issued 2005-08-19
creator Hofmann, Holger Friedrich;
journal title Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics
volume Volume 74
issue Issue 1
date of issued 2006-07-20
creator Tsujino, Kenji; Hofmann, Holger Friedrich; Takeuchi, Shigeki; Sasaki, Keiji;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 92
issue Issue 15
date of issued 2004-04-16
creator Hofmann, Holger Friedrich;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 94
issue Issue 16
date of issued 2005-04-29
creator Okamoto, Ryo; Hofmann, Holger Friedrich; Takeuchi, Shigeki; Sasaki, Keiji;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 95
issue Issue 21
date of issued 2005-11-18
creator Fernández-Rodríguez, J.; Blanco, J. A.; Brown, P. J.; Katsumata, Koichi; Kikkawa, Akiko; Iga, Fumitoshi; Michimura, Shinji;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 72
issue Issue 5
date of issued 2005-08-22
creator Blanco, J. A.; Brown, P. J.; Stunault, A.; Katsumata, Koichi; Iga, Fumitoshi; Michimura, Shinji;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 73
issue Issue 21
date of issued 2006-06-14
creator Iga, Fumitoshi; Tsubota, Masami; Sawada, Masahiro; Huang, H. B.; Kura, Souichirou; Takemura, Masaki; Yaji, Koichiro; Nagira, M.; Kimura, Akio; Jo, Takeo; Takabatake, Toshiro; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 93
issue Issue 25
date of issued 2004-12-15
creator Mignot, Jean-Michel; Alekseev, Pavel A.; Nemkovski, K.S.; Regnault, Louis-Pierre; Iga, Fumitoshi; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 94
issue Issue 24
date of issued 2005-06-21
creator Umeo, Kazunori; Masumori, Kenta; Sasakawa, Tetsuya; Iga, Fumitoshi; Takabatake, Toshiro; Ohishi, Yasuo; Adachi, Takafumi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 71
issue Issue 6
date of issued 2005-02-28
creator Matsuhata, Hirofumi; Iga, Fumitoshi; Tsubota, Masami; Nakano, Toshihiro; Takabatake, Toshiro; Kato, Kenichi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 70
issue Issue 13
date of issued 2004-10-26
creator Tsurui, Takao; Ogita, Norio; Udagawa, Masayuki; Tsubota, Masami; Iga, Fumitoshi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 69
issue Issue 2
date of issued 2004-01-14
creator Ogita, Norio; Nagai, Shinji; Okamoto, Naoki; Udagawa, Masayuki; Iga, Fumitoshi; Sera, Masafumi; Akimitsu, Jun; Kunii, Satoru;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 68
issue Issue 22
date of issued 2003-12-30
creator Ren, Y.; Nugroho, Agung A.; Menovsky, Alois A.; Strempfer, J.; Rütt, U.; Iga, Fumitoshi; Takabatake, Toshiro; Kimball, Clyde W.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 67
issue Issue 1
date of issued 2003-01-24