creator Ikegami, Masahiro; Noda, Akira; Tanabe, Mikio; Grieser, Manfred; Okamoto, Hiromi;
journal title Physical Review Special Topics - Accelerators and Beams
volume Volume 7
issue Issue 12
date of issued 2004-12-16
creator Ikegami, Masahiro; Okamoto, Hiromi; Yuri, Yosuke;
journal title Physical Review Special Topics - Accelerators and Beams
volume Volume 9
issue Issue 12
date of issued 2006-12-07
creator Wei, Jie; Okamoto, Hiromi; Sessler, Andrew M.;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 80
issue Issue 12
date of issued 1998-03-23
creator Kihara, Takahiro; Okamoto, Hiromi; Iwashita, Yoshihisa; Oide, Katsunobu; Lamanna, Giuseppe; Wei, Jie;
journal title Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics
volume Volume 59
issue Issue 3
date of issued 1999-05
creator Okamoto, Hiromi; Wei, Jie;
journal title Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics
volume Volume 58
issue Issue 3
date of issued 1998-09
creator Okamoto, Hiromi; Sessler, Andrew M.; Möhl, Dieter;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 72
issue Issue 25
date of issued 1994-06-20
creator Okamoto, Hiromi; Ikegami, Masanori;
journal title Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics
volume Volume 55
issue Issue 4
date of issued 1997-04
creator Lee, Shyh-Yuan; Okamoto, Hiromi;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 80
issue Issue 23
date of issued 1998-06-08
creator Okamoto, Hiromi; Okabe, Kota; Yuri, Yosuke; Möhl, Dieter; Sessler, Andrew M;
journal title Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics
volume Volume 69
date of issued 2004-06-23
creator Yuri, Yosuke; Okamoto, Hiromi;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 93
issue Issue 20
date of issued 2004-11-11
creator Saniz, R.; Ye, Lin-Hui; Shishidou, Tatsuya; Freeman, A.J.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 74
issue Issue 1
date of issued 2006-07-27
creator Imada, Shin; Muro, Takayuki; Shishidou, Tatsuya; Suga, Shigemasa; Maruyama, Hiroshi; Kobayashi, Kenji; Yamazaki, Hitoshi; Kanomata, Takeshi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 59
issue Issue 13
date of issued 1999-04-01
creator Hayashi, Nobuhiko; Wakabayashi, Katsunori; Frigeri, Paolo A.; Sigrist, Manfred;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 73
issue Issue 2
date of issued 2006-01-19
creator Hayashi, Nobuhiko; Wakabayashi, Katsunori; Frigeri, Paolo A.; Sigrist, Manfred;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 73
issue Issue 9
date of issued 2006-03-17
creator Ito, Masakazu; Yamamoto, Hiroki; Nagata, Shoichi; Suzuki, Takashi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 74
issue Issue 21
date of issued 2006-12-13
creator Ishii, Isao; Higaki, Haruhiro; Takabatake, Toshiro; Goshima, Hiroshi; Fujita, Toshizo; Suzuki, Takashi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 68
issue Issue 14
date of issued 2003-10-08
creator Ito, Masakazu; Hori, Junya; Kurisaki, H.; Okada, Hironari; Perez Kuroki, Ana Jagui; Ogita, Norio; Udagawa, Masayuki; Fujii, Hironobu; Nakamura, Fumihiko; Fujita, Toshizo; Suzuki, Takashi;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 91
issue Issue 7
date of issued 2003-08-12
creator Sasakawa, Tetsuya; Suemitsu, T.; Takabatake, Toshiro; Bando, Yoshio; Umeo, Kazunori; Jung, M. H.; Sera, Masafumi; Suzuki, Takashi; Fujita, Toshizo; Nakajima, Motoki; Iwasa, Kazuaki; Kohgi, Masafumi; Paul, Ch.; Berger, St.; Bauer, Ernst D.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 66
issue Issue 4
date of issued 2002-07-16
creator Iga, Fumitoshi; Ueda, Yuki; Takabatake, Toshiro; Suzuki, Takashi; Higemoto, Wataru; Nishiyama, Kusuo; Kawanaka, Hirofumi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 65
issue Issue 22
date of issued 2002-06-19
creator Fukuda, H.; Fujii, Hironobu; Kamura, H.; Hasegawa, Yuichi; Ekino, Toshikazu; Kikugawa, Naoki; Suzuki, Takashi; Fujita, Toshizo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 63
issue Issue 5
date of issued 2001-01-03