creator Hofmann, Holger Friedrich;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 109
issue Issue 2
date of issued 2012
creator Changliang, Ren; Hofmann, Holger Friedrich;
journal title Physical Reviews A
volume Volume 86
issue Issue 1
date of issued 2012
creator Changliang, Ren; Hofmann, Holger Friedrich;
journal title Physical Reviews A
volume Volume 84
issue Issue 3
date of issued 2011
creator Yamakage, Ai; Imura, Ken-Ichiro; Cayssol, Jerome; Kuramoto, Yoshio;
journal title Physical Review B
volume Volume 83
issue Issue 12
date of issued 2011
creator Imura, Ken-Ichiro; Yoshimura, Yukinori; Takane, Yositake; Fukui, Takahiro;
journal title Physical Review B
volume Volume 86
issue Issue 23
date of issued 2012
creator Imura, Ken-Ichiro; Okamoto, Mayuko; Yoshimura, Yukinori; Takane, Yositake; Ohtsuki, Tomi;
journal title Physical Review B
volume Volume 86
issue Issue 24
date of issued 2012
creator Imura, Ken-Ichiro; Takane, Yositake; Tanaka, Akihiro;
journal title Physical Review B
volume Volume 84
issue Issue 19
date of issued 2011
creator Imura, Ken-Ichiro; Takane, Yositake;
journal title Physical Review B
volume Volume 84
issue Issue 24
date of issued 2011
creator Imura, Ken-Ichiro; Takane, Yositake; Tanaka, Akihiro;
journal title Physical Review B
volume Volume 84
issue Issue 3
date of issued 2011
creator Armand, Damien; Taguchi, Gen; Kadoya, Yutaka;
journal title OPTICS EXPRESS
volume Volume 20
issue Issue 9
date of issued 2012
creator Umeo, Kazunori; Yamane, Haruki; Kubo, Hirokazu; Muro, Yuji; Nakamura, Fumihiko; Suzuki, Takashi; Takabatake, Toshiro; Sengupta, K.; Forthaus, M. K.; Abd-Elmeguid, M. M.;
journal title Physical Review B
volume Volume 85
issue Issue 2
date of issued 2012
creator Tamura, Ryuji; Muro, Yuji; Hiroto, Takanobu; Yaguchi, Hiroshi; Beutier, G.; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B
volume Volume 85
issue Issue 1
date of issued 2012
creator Kimura, Shin-ichi; Iizuka, Takuya; Miyazaki, Hidetoshi; Hajiri, Tetsuya; Matsunami, Masaharu; Mori, Tatsuya; Irizawa, Akinori; Muro, Yuji; Kajino, Junpei; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B
volume Volume 84
issue Issue 16
date of issued 2011
creator Du, Baoli; Saiga, Yuta; Kajisa, Kousuke; Takabatake, Toshiro;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 111
issue Issue 1
date of issued 2012
creator Matsumura, Takeshi; Yonemura, Takumi; Kunimori, Keisuke; Sera, Masafumi; Iga, Fumitoshi; Nagao, Tatsuya; Igarashi, Jun-ichi;
journal title Physical Review B
volume Volume 85
issue Issue 17
date of issued 2012
creator Paik, Biswajit; Hasegawa, Takumi; Ishii, Isao; Michigoe, Akitaka; Suzuki, Takashi; Udagawa, Masayuki; Ogita, Norio; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 100
issue Issue 15
date of issued 2012
creator Ishii, Isao; Suetomi, Yasuhiko; Fujita, Takahiro K.; Suekuni, Koichiro; Tanaka, Tomoo; Takabatake, Toshiro; Suzuki, Takashi; Marcos A. Avila;
journal title Physical Review B
volume Volume 85
issue Issue 8
date of issued 2012
creator Ravindra Singh Solanki; Akhilesh Kumar Singh; S. K. Mishra; Shane J. Kennedy; Suzuki, Takashi; Kuroiwa, Yoshihiro; Moriyoshi, Chikako; Dhananjai Pandey;
journal title Physical Review B
volume Volume 84
issue Issue 14
date of issued 2011
creator Kawada, Shin-ichi; Maeda, Nozomi; Takahashi, Tohru; Ikematsu, Katsumasa; Fujii, Keisuke; Kurihara, Yoshimasa; Tsumura, Koji; Harada, Daisuke; Kanemura, Shinya;
journal title Physical Review D
volume Volume 85
issue Issue 11
date of issued 2012
creator Higemoto, Wataru; Ito, Takashi; Ninomiya, Kazuhiko; Onimaru, Takahiro; Matsumoto, Keisuke; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Reviews B
volume Volume 85
issue Issue 23
date of issued 2012