creator Tomita, Kazunori; Kibe, Tatsuya; Kang, Ho-Young; Seo, Yeon-Soo; Uritani, Masahiro; Ushimaru, Takashi; Ueno, Masaru;
journal title Molecular and cellular biology
volume Volume 24
date of issued 2004-11
creator Ueno, Masaru; Nakazaki, Tomofumi; Akamatsu, Yufuko; Watanabe, Kikuo; Tomita, Kazunori; Lindsay, Howard D.; Shinagawa, Hideo; Iwasaki, Hiroshi;
journal title Molecular and cellular biology
volume Volume 23
date of issued 2003-09
creator Tomita, Kazunori; Matsuura, Akira; Caspari, Thomas; Carr, Antony M.; Akamatsu, Yufuko; Iwasaki, Hiroshi; Mizuno, Ken-ichi; Ohta, Kunihiro; Uritani, Masahiro; Ushimaru, Takashi; Yoshinaga, Koichi; Ueno, Masaru;
journal title Molecular and cellular biology
volume Volume 23
date of issued 2003-08
creator Hong, Chang Soo; Kuroda, Akio; Takiguchi, Noboru; Ohtake, Hisao; Kato, Junichi;
journal title Journal of bacteriology
volume Volume 187
issue Issue 4
date of issued 2005-02
creator Hong, Chang Soo; Shitashiro, Maiko; Kuroda, Akio; Ikeda, Tsukasa; Takiguchi, Noboru; Ohtake, Hisao; Kato, Junichi;
journal title FEMS microbiology letters
volume Volume 231
issue Issue 2
date of issued 2004-02