Thumnail
creator Suginishi, Yuuichi; Shimahara, Hiroshi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 74
issue Issue 2
date of issued 2006
Thumnail
creator Huo, Dexuan; Sakata, Takeaki; Sasakawa, Tetsuya; Avila, M. A.; Tsubota, Masami; Iga, Fumitoshi; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji; Aoyagi, S.; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B
volume Volume 71
date of issued 2005
Thumnail
creator Umeo, K.; Masumori, K.; Sasakawa, T.; Iga, F.; Takabatake, Toshiro; Ohishi, Y.; Adachi, T.;
journal title Physical Review B
volume Volume 71
date of issued 2005
Thumnail
creator Barla, A.; Sanchez, J.P.; Aksungur, A.; Lengsdorf, R.; Plessel, J.; Doyle, B.P.; Ruffer, R.; Takabatake, Toshiro; abd-Elmeguid, M.M.;
journal title Physical Review
volume Volume 71
date of issued 2005
Thumnail
creator Takeda, Yukiharu; Arita, Masashi; Higashiguchi, Mitsuharu; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Iga, Fumitoshi; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B
volume Volume 73
date of issued 2006
Thumnail
creator Shitashiro, Maiko; Tanaka, Hirohide; Hong, Chang Soo; Kuroda, Akio; Takiguchi, Noboru; Ohtake, Hisao; Kato, Junichi;
journal title Journal of Bioscience and Bioengineering
volume Volume 99
issue Issue 4
date of issued 2005-01
Thumnail
creator Na, Kyung-su; Kuroda, Akio; Takiguchi, Noboru; Ikeda, Tsukasa; Ohtake, Hisao; Kato, Junichi;
journal title Journal of Bioscience and Bioengineering
volume Volume 99
issue Issue 4
date of issued 2005-01
Thumnail
creator Tou, Hideki; Tanaka, Y. J.; Sera, M.; Taguchi, Y.; Sasaki, T.; Iwasa, Y.; Zhu, L.; Yamanaka, Shoji;
journal title Physical review. B
volume Volume 72
date of issued 2005
Thumnail
creator Ishida, K.; Ozaki, D.; Kamatsuka, T.; Tou, Hideki; Kyogaku, M.; Kitaoka, Y.; Tateiwa, N.; Sato, N. K.; Aso, N.; Geibel, C.; Steglich, F.;
journal title Physical review letters
volume Volume 89
issue Issue 3
date of issued 2002-07-15
Thumnail
creator Tou, Hideki; Maniwa, Y.; Koiwasaki, T.; Yamanaka, Shoji;
journal title Physical review letters
volume Volume 86
issue Issue 25
date of issued 2001-06-18
Thumnail
creator Tou, Hideki; Kitaoka, Y.; Ishida, K.; Asayama, K.; Kimura, N.; Ōnuki, Y.; Yamamoto, E.; Haga, Y.; Maezawa, K.;
journal title Physical review letters
volume Volume 80
issue Issue 14
date of issued 1998-04-06
Thumnail
creator Tou, Hideki; Kitaoka, Y.; Asayama, K.; Kimura, N.; Ōnuki, Y.; Yamamoto, E.; Maezawa, K.;
journal title Physical review letters
volume Volume 77
issue Issue 7
date of issued 1996-08-12
Thumnail
creator Tou, Hideki; Kim, M. S.; Takabatake, Toshiro; Sera, Masafumi;
journal title Physical review. B
volume Volume 70
date of issued 2004
Thumnail
creator Muro, Yuji; Haizaki, Yukio; Kim, M. S.; Umeo, Kazunori; Tou, Hideki; Sera, Masafumi; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical review. B
volume Volume 69
date of issued 2004
Thumnail
creator Tou, Hideki; Maniwa, Yutaka; Yamanaka, Shoji;
journal title Physical review. B
volume Volume 67
date of issued 2003
Thumnail
creator Maniwa, Yutaka; Fujiwara, Ryuji; Kira, Hiroshi; Tou, Hideki; Kataura, Hiromichi; Suzuki, Shinzo; Achiba, Yohji; Nishibori, Eiji; Takata, Masaki; Sakata, Makoto; Fujiwara, Akihiko; Suematsu, Hiroyoshi;
journal title Physical review. B
volume Volume 64
issue Issue 24
date of issued 2001-12-15
Thumnail
creator Maniwa, Yutaka; Fujiwara, Ryuji; Kira, Hiroshi; Tou, Hideki; Nishibori, Eiji; Takata, Masaki; Sakata, Makoto; Fujiwara, Akihiko; Zhao, Xinluo; Iijima, Sumio; Ando, Yoshinori;
journal title Physical review. B
volume Volume 64
issue Issue 7
date of issued 2001-08-15
Thumnail
creator Tou, Hideki; Maniwa, Y.; Koiwasaki, T.; Yamanaka, Shoji;
journal title Physical review. Third series. B, Condensed matter and materials physics
volume Volume 63
issue Issue 2
date of issued 2001-01-01
Thumnail
creator Tou, Hideki; Maniwa, Y.; Iwasa, Y.; Shimoda, H.; Mitani, T.;
journal title Physical review. Third series. B, Condensed matter and materials physics
volume Volume 62
issue Issue 2
date of issued 2000-07-01
Thumnail
creator Sato, N.; Tou, Hideki; Maniwa, Y.; Kikuchi, K.; Suzuki, S.; Achiba, Y.; Kosaka, M.; Tanigaki, K.;
journal title Physical review. B
volume Volume 58
issue Issue 18
date of issued 1998-11-01