Thumnail
creator Altieri, S.; Tjeng, L. H.; Tanaka, Arata; Sawatzky, G. A.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 61
issue Issue 20
date of issued 2000-05-15
Thumnail
creator Park, J.-H.; Tjeng, L. H.; Tanaka, Arata; Allen, J. W.; Chen, C. T.; Metcalf, P.; Honig, J. M.; de Groot, F. M. F.; Sawatzky, G. A.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 61
issue Issue 17
date of issued 2000-05-01
Thumnail
creator Fukuma, Yasuhiro; Sato, Hitoshi; Fujimoto, K.; Tsuji, K.; Kimura, Akio; Taniguchi, Masaki; Senba, Shinya; Tanaka, Arata; Asada, Hironori; Koyanagi, Tsuyoshi;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 99
issue Issue 8
date of issued 2005-04-15
Thumnail
creator Mamiya, Kazutoshi; Koide, Tsuneharu; Fujimori, Atsushi; Tokano, Hiroyuki; Manaka, Hirotaka; Tanaka, Arata; Toyosaki, Hidemi; Fukumura, Tomoteru; Kawasaki, Masashi;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 89
issue Issue 6
date of issued 2006-08-07
Thumnail
creator 広島産業振興機構広島県産業科学技術研究所; Nishio, Naomichi;
Thumnail
creator 広島産業振興機構広島県産業科学技術研究所; Nishio, Naomichi;
Thumnail
creator 広島産業振興機構広島県産業科学技術研究所; Nishio, Nomichi;
Thumnail
creator Nakashimada, Yutaka; Nishio, Naomichi;
journal title Foods Food Ingredients Journal of Japan
volume Volume 208
issue Issue 9
date of issued 2003
Thumnail
creator Oguchi, Tamio;
journal title Science and Technology of Advanced Materials
volume Volume 7
issue Issue SUPPL. 1
date of issued 2006
Thumnail
creator Ogita, Norio; Kondo, Toshihisa; Hasegawa, Takumi; Takasu, Yuichi; Udagawa, Masayuki; Takeda, Naoya; Ishikawa, K.; Sugawara, Hitoshi; Kikuchi, Daisuke; Sato, Hideyuki; Sekine, Chihiro; Shirotani, Ichimin;
journal title Physica B : Condensed Matter
volume Volume 383
issue Issue 1
date of issued 2006-08-15
Thumnail
creator Ogita, Norio; Udagawa, Masayuki; Saha, S.R.; Sato, Hideyuki; Sugawara, Hitoshi;
journal title Physica B : Condensed Matter
volume Volume 378-380
issue Issue SPEC. ISS.
date of issued 2006-05-01
Thumnail
creator Uratani, Yoshitaka; Shishidou, Tatsuya; Ishii, Fumiyuki; Oguchi, Tamio;
journal title Physica B : Condensed Matter
volume Volume 383
issue Issue 1
date of issued 2006-08-15
Thumnail
creator Shiraishi, Kenji; Nakayama, Takashi; Akasaka, Yasushi; Miyazaki, Seiichi; Nakaoka, Takashi; Ohmori, Kenji; Ahmet, Parhat; Torii, Kazuyoshi; Watanabe, Heiji; Chikyow, Toyohiro; Nara, Yasuo; Iwai, Hiroshi; Yamada, Keisaku;
journal title ECS Transactions
volume Volume 2
issue Issue 1
date of issued 2006