Thumnail
creator Hofmann, Holger Friedrich;
journal title Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics
volume Volume 62
issue Issue 2
date of issued 2000-07-06
Thumnail
creator Hofmann, Holger Friedrich; Kobayashi, Takayoshi; Furusawa, Akira;
journal title Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics
volume Volume 62
issue Issue 1
date of issued 2000-06-13
Thumnail
creator Ide, Toshiki; Hofmann, Holger Friedrich; Kobayashi, Takayoshi; Furusawa, Akira;
journal title Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics
volume Volume 65
issue Issue 1
date of issued 2001-12-12
Thumnail
creator Nohara, Minoru; Suzuki, Takashi; Maeno, Yoshiteru; Fujita, Toshizo; Tanaka, Isao; Kojima, Hironao;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 70
issue Issue 22
date of issued 1993-05-31
Thumnail
creator Janssen, Yuri; Fujii, Hironobu; Ekino, Toshikazu; Izawa, Koichi; Suzuki, Takashi; Fujita, Toshizo; De Boer, Frank R.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 56
issue Issue 21
date of issued 1997-12-01
Thumnail
creator Izawa, Koichi; Suzuki, Takashi; Fujita, Toshizo; Takabatake, Toshiro; Nakamoto, Go; Fujii, Hironobu; Maezawa, Kunihiko;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 59
issue Issue 4
date of issued 1999-01-15
Thumnail
creator Suzuki, Takashi; Ishii, Isao; Okuda, Noriki; Katoh, Kenichi; Takabatake, Toshiro; Fujita, Toshizo; Tamaki, Akira;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 62
issue Issue 1
date of issued 2000-07-01
Thumnail
creator Fukuda, H.; Fujii, Hironobu; Kamura, H.; Hasegawa, Yuichi; Ekino, Toshikazu; Kikugawa, Naoki; Suzuki, Takashi; Fujita, Toshizo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 63
issue Issue 5
date of issued 2001-01-03
Thumnail
creator Iga, Fumitoshi; Ueda, Yuki; Takabatake, Toshiro; Suzuki, Takashi; Higemoto, Wataru; Nishiyama, Kusuo; Kawanaka, Hirofumi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 65
issue Issue 22
date of issued 2002-06-19
Thumnail
creator Sasakawa, Tetsuya; Suemitsu, T.; Takabatake, Toshiro; Bando, Yoshio; Umeo, Kazunori; Jung, M. H.; Sera, Masafumi; Suzuki, Takashi; Fujita, Toshizo; Nakajima, Motoki; Iwasa, Kazuaki; Kohgi, Masafumi; Paul, Ch.; Berger, St.; Bauer, Ernst D.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 66
issue Issue 4
date of issued 2002-07-16
Thumnail
creator Ito, Masakazu; Hori, Junya; Kurisaki, H.; Okada, Hironari; Perez Kuroki, Ana Jagui; Ogita, Norio; Udagawa, Masayuki; Fujii, Hironobu; Nakamura, Fumihiko; Fujita, Toshizo; Suzuki, Takashi;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 91
issue Issue 7
date of issued 2003-08-12
Thumnail
creator Ishii, Isao; Higaki, Haruhiro; Takabatake, Toshiro; Goshima, Hiroshi; Fujita, Toshizo; Suzuki, Takashi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 68
issue Issue 14
date of issued 2003-10-08
Thumnail
creator Ito, Masakazu; Yamamoto, Hiroki; Nagata, Shoichi; Suzuki, Takashi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 74
issue Issue 21
date of issued 2006-12-13
Thumnail
creator Hayashi, Nobuhiko; Wakabayashi, Katsunori; Frigeri, Paolo A.; Sigrist, Manfred;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 73
issue Issue 9
date of issued 2006-03-17
Thumnail
creator Hayashi, Nobuhiko; Wakabayashi, Katsunori; Frigeri, Paolo A.; Sigrist, Manfred;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 73
issue Issue 2
date of issued 2006-01-19
Thumnail
creator Imada, Shin; Muro, Takayuki; Shishidou, Tatsuya; Suga, Shigemasa; Maruyama, Hiroshi; Kobayashi, Kenji; Yamazaki, Hitoshi; Kanomata, Takeshi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 59
issue Issue 13
date of issued 1999-04-01
Thumnail
creator Saniz, R.; Ye, Lin-Hui; Shishidou, Tatsuya; Freeman, A.J.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 74
issue Issue 1
date of issued 2006-07-27
Thumnail
creator Yuri, Yosuke; Okamoto, Hiromi;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 93
issue Issue 20
date of issued 2004-11-11
Thumnail
creator Okamoto, Hiromi; Okabe, Kota; Yuri, Yosuke; Möhl, Dieter; Sessler, Andrew M;
journal title Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics
volume Volume 69
date of issued 2004-06-23
Thumnail
creator Lee, Shyh-Yuan; Okamoto, Hiromi;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 80
issue Issue 23
date of issued 1998-06-08