creator SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 73
issue Issue 1
date of issued 1994-07-04
creator SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 78
issue Issue 1
date of issued 1997-01-06
creator SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 83
issue Issue 17
date of issued 1999-10-25
creator SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
journal title Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
volume Volume 60
issue Issue 9
date of issued 1999-10-06
creator The SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
journal title Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
volume Volume 62
issue Issue 7
date of issued 2000-09-11
creator SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
journal title Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
volume Volume 59
issue Issue 5
date of issued 1999-01-13
creator SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
journal title Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
volume Volume 59
issue Issue 1
date of issued 1998-11-17
creator K2K, Collaboration; Iinuma, Masataka; Takahashi, Tohru;
journal title Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
volume Volume 74
issue Issue 5
date of issued 2006-09-13
creator K2K, Collaboration; Iinuma, Masataka; Takahashi, Tohru;
journal title Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
volume Volume 74
issue Issue 7
date of issued 2006-10-12
creator Okamura, Hidekazu; Matsunami, Masaharu; Inaoka, Tomoaki; Nanba, Takao; Kimura, Shinichi; Iga, Fumitoshi; Hiura, Sayaka; Klijn, Jan; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 62
issue Issue 20
date of issued 2000-11-15
creator Okamura, Hidekazu; Kimura, Shinichi; Shinozaki, H.; Nanba, Takao; Iga, Fumitoshi; Shimizu, Naoki; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 58
issue Issue 12
date of issued 1998-09-15
creator Susaki, Tomofumi; Konishi, Takehisa; Sekiyama, Akira; Mizokawa, Takashi; Fujimori, Atsushi; Iwasaki, Takeshi; Ueda, Shigenori; Matsushita, Tomohiro; Suga, Shigemasa; Ishii, Hiroyoshi; Iga, Fumitoshi; Kasaya, Mitsuo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 56
issue Issue 21
date of issued 1997-12-01
creator Hossain, Z.; Ohmoto, Hirohisa; Umeo, Kazunori; Iga, Fumitoshi; Suzuki, Takashi; Takabatake, Toshiro; Takamoto, Naoki; Kindo, Koichi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 60
issue Issue 14
date of issued 1999-10-01
creator Rozenberg, Marcelo J.; Inoue, Isao H.; Makino, Hisao; Iga, Fumitoshi; Nishihara, Yoshikazu;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 76
issue Issue 25
date of issued 1996-06-17
creator Susaki, Tomofumi; Sekiyama, Akira; Kobayashi, Kensuke; Mizokawa, Takashi; Fujimori, Atsushi; Tsunekawa, Masanori; Muro, Takayuki; Matsushita, Tomohiro; Suga, Shigemasa; Ishii, Hiroyoshi; Hanyu, Takaaki; Kimura, Akio; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Miyahara, Tsuneaki; Iga, Fumitoshi; Kasaya, Mitsuo;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 77
issue Issue 20
date of issued 1996-11-11
creator Susaki, Tomofumi; Takeda, Yukiharu; Arita, Masashi; Mamiya, Kazutoshi; Fujimori, Atsushi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Shimizu, Naoki; Iga, Fumitoshi; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 82
issue Issue 5
date of issued 1999-02-01
creator Altshuler, Tatiana S.; Goryunov, Yu.V.; Bresler, Michael S.; Iga, Fumitoshi; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 68
issue Issue 1
date of issued 2003-07-24
creator Ren, Y.; Nugroho, Agung A.; Menovsky, Alois A.; Strempfer, J.; Rütt, U.; Iga, Fumitoshi; Takabatake, Toshiro; Kimball, Clyde W.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 67
issue Issue 1
date of issued 2003-01-24
creator Ogita, Norio; Nagai, Shinji; Okamoto, Naoki; Udagawa, Masayuki; Iga, Fumitoshi; Sera, Masafumi; Akimitsu, Jun; Kunii, Satoru;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 68
issue Issue 22
date of issued 2003-12-30
creator Tsurui, Takao; Ogita, Norio; Udagawa, Masayuki; Tsubota, Masami; Iga, Fumitoshi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 69
issue Issue 2
date of issued 2004-01-14