creator SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 72
issue Issue 20
date of issued 1994-05-16
creator SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 74
issue Issue 15
date of issued 1995-04-10
creator SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 74
issue Issue 15
date of issued 1995-04-10
creator SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 74
issue Issue 15
date of issued 1995-04-10
creator The SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
journal title Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
volume Volume 55
issue Issue 5
date of issued 1997-03-01
creator SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 71
issue Issue 16
date of issued 1993-10-18
creator SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 70
issue Issue 17
date of issued 1993-04-26
creator SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 78
issue Issue 11
date of issued 1997-05-17
creator SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 83
issue Issue 10
date of issued 1999-09-06
creator Ohgaki, Tomomi; Takahashi, Tohru; Watanabe, Isamu;
journal title Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
volume Volume 56
issue Issue 3
date of issued 1997-08-01
creator Yoshida, Katsuhide; Goto, Kiminori; Isshiki, Tetsuya; Endo, Ichita; Kondo, Toshihisa; Matsukado, Koji; Takahashi, Tohru; Takashima, Yoshifumi; Potylitsyn, Alexander P.; Amosov, C. Yu.; Kalinin, B. N.; Naumenko, Gennady A.; Verzilov, V. A.; Vnukov, I. E.; Okuno, Hideki; Nakayama, Koichi;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 80
issue Issue 7
date of issued 1998-02-16
creator SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 74
issue Issue 9
date of issued 1995-02-27
creator Adachi, I.; Aihara, H.; Dijkstra, H. B.; Enomoto, R.; Fujii, H.; Fujii, K.; Fujii, T.; Fujimoto, J.; Fujiwara, N.; Hayashii, H.; Higashi, S.; Iida, N.; Imanishi, A.; Ikeda, H.; Ishii, T.; Itoh, R.; Iwasaki, H.; Iwata, S.; Kajikawa, R.; Kamae, T.; Kato, S.; Kawabata, S.; Kichimi, H.; Kishida, T.; Kobayashi, M.; Kuroda, S.; Kusuki, N.; Maruyama, A.; Maruyama, K.; Masuda, H.; Matsuda, T.; Miyamoto, A.; Morimoto, T.; Nakamura, K.; Nitoh, O.; Noguchi, S.; Ochiai, F.; Ohshima, T.; Okuno, H.; Okusawa, T.; Ozaki, H.; Sato, T.; Sato, T.; Sai, F.; Shimonaka, J.; Shimozawa, K.; Shirahashi, A.; Sugahara, R.; Sugiyama, A.; Suzuki, S.; Suwada, T.; Takahashi, K.; Takahashi, T.; Takahashi, Tohru; Takahashi, T.; Takamure, H.; Tanaka, T.; Tauchi, T.; Teramoto, Y.; Tsukamoto, T.; Tsukamoto, T.; Ukai, K.; Uno, S.; Watanabe, Y.; Yamakawa, O.; Yamamoto, A.; Yamamoto, S.; Yamashita, S.; Yamauchi, M.; Yoshimura, Y.; Yoshioka, M.; TOPAZ Collaboration;
journal title Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
volume Volume 37
issue Issue 5
date of issued 1988-03-01
creator SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
journal title Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
volume Volume 53
issue Issue 3
date of issued 1996-02-01
creator SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
journal title Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
volume Volume 51
issue Issue 3
date of issued 1995-02-01
creator SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 78
issue Issue 18
date of issued 1997-05-05
creator SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 79
issue Issue 5
date of issued 1997-08-04
creator SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 80
issue Issue 4
date of issued 1998-01-26
creator The SLD, Collaboration; Takahashi, Tohru;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 79
issue Issue 4
date of issued 1997-07-28
creator Adachi, I.; Aihara, H.; Dijkstra, H. B.; Enomoto, R.; Fujii, H.; Fujii, K.; Fujii, T.; Fujimoto, J.; Fujiwara, N.; Hayashii, H.; Higashi, S.; Iida, N.; Imanishi, A.; Ikeda, H.; Ishii, T.; Itoh, R.; Iwasaki, H.; Iwata, S.; Kajikawa, R.; Kamae, T.; Kato, S.; Kawabata, S.; Kichimi, H.; Kishida, T.; Kobayashi, M.; Kuroda, S.; Kusuki, N.; Maruyama, A.; Maruyama, K.; Masuda, H.; Matsuda, T.; Miyamoto, A.; Morimoto, T.; Nakamura, K.; Nitoh, O.; Noguchi, S.; Ochiai, F.; Okuno, H.; Okusawa, T.; Ohshima, T.; Ozaki, H.; Sato, T.; Sato, T.; Sai, F.; Shimonaka, J.; Shimozawa, K.; Shirahashi, A.; Sugahara, R.; Sugiyama, A.; Suzuki, S.; Suwada, T.; Takahashi, K.; Takahashi, T.; Takahashi, Tohru; Takahashi, T.; Takamure, H.; Tanaka, T.; Tauchi, T.; Teramoto, Y.; Tsukamoto, T.; Tsukamoto, T.; Ukai, K.; Uno, S.; Watanabe, Y.; Yamakawa, O.; Yamamoto, A.; Yamamoto, S.; Yamashita, S.; Yamauchi, M.; Yoshimura, Y.; Yoshioka, M.; TOPAZ Collaboration;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 60
issue Issue 2
date of issued 1988-01-11