creator Harimochi, Hiroyuki; Kitagawa, Jiro; Ishizaka, Masahiro; Kadoya, Yutaka; Yamanishi, Masamichi; Matsuishi, Satoshi; Hosono, Hideo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 70
issue Issue 19
date of issued 2004-11-15
creator Abliz, Melike; Hedo, Masato; Kitagawa, Jiro; Uwatoko, Yoshiya; Ishikawa, Masayasu;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 69
issue Issue 17
date of issued 2004-05-20
creator Kitagawa, Jiro; Sasakawa, Tetsuya; Suemitsu, Toshiaki; Echizen, Yuji; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 66
issue Issue 22
date of issued 2002-12-19
creator Abe, Kazuo; Kitagawa, Jiro; Takeda, Naoya; Ishikawa, Masayasu;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 83
issue Issue 25
date of issued 1999-12-20
creator Kitagawa, Jiro; Takeda, Naoya; Ishikawa, Masayasu; Yoshida, Toshiya; Ishiguro, Akiko; Kimura, Noriaki; Komatsubara, Takemi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 57
issue Issue 13
date of issued 1998-04-01
creator Kitagawa, Jiro; Takeda, Naoya; Ishikawa, Masayasu;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 53
issue Issue 9
date of issued 1996-03-01
creator Sera, Masafumi; Kobayashi, Norio; Yoshino, Takenobu; Kobayashi, Katsushi; Takabatake, Toshiro; Nakamoto, Go; Fujii, Hironobu;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 55
issue Issue 10
date of issued 1997-05-01
creator Hossain, Zakir; Hamashima, Syunsuke; Umeo, Kazunori; Takabatake, Toshiro; Geibel, Christoph; Steglich, Frank;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 62
issue Issue 13
date of issued 2000-10-01
creator Jung, Myoung Hwa; Umeo, Kazunori; Fujita, Toshizo; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 62
issue Issue 17
date of issued 2000-11-01
creator Shimada, Kenya; Kobayashi, Kenichi; Narimura, Takamasa; Baltzer, Peter; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Suemitsu, Toshiaki; Sasakawa, Tetsuya; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 66
issue Issue 15
date of issued 2002-10-03
creator Takasu, Yuichi; Hasegawa, Takumi; Ogita, Norio; Udagawa, Masayuki; Avila, Marcos A.; Suekuni, Koichiro; Ishii, Isao; Suzuki, Takashi; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 74
issue Issue 17
date of issued 2006-11-22
creator Nakamura, Ko-ichi; Kitaoka, Yoshio; Asayama, Kunisuke; Takabatake, Toshiro; Nakamoto, Go; Fujii, Hironobu;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 54
issue Issue 9
date of issued 1996-09-01
creator Prokeš, Karel; Tahara, Tomohiro; Fujita, Toshizo; Goshima, Hiroshi; Takabatake, Toshiro; Mihalik, Marián; Menovsky, Alois A.; Fukuda, Shuichi; Sakurai, Junji;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 60
issue Issue 13
date of issued 1999-10-01
creator Kawasaki, Yu; Izumi, Makoto; Kishimoto, Yutaka; Ohno, Takashi; Tou, Hideki; Inaoka, Yoshihiko; Sera, Masafumi; Shigetoh, Keisuke; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 75
issue Issue 9
date of issued 2007-03-09
creator Umeo, Kazunori; Echizen, Yuji; Jung, Myoung Hwa; Takabatake, Toshiro; Sakakibara, Toshiro; Terashima, Taichi; Terakura, Chieko; Pfleiderer, Christian; Uhlarz, Marc; Löhneysen, Hilbert Von;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 67
issue Issue 14
date of issued 2003-04-10
creator Nakamura, Ko-ichi; Kitaoka, Yoshio; Asayama, Kunisuke; Takabatake, Toshiro; Nakamoto, Go; Tanaka, Hiroaki; Fujii, Hironobu;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 53
issue Issue 10
date of issued 1996-03-01
creator Takabatake, Toshiro; Echizen, Yuji; Yoshino, Takenobu; Kobayashi, Katsushi; Nakamoto, Go; Fujii, Hironobu; Sera, Masafumi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 59
issue Issue 21
date of issued 1999-06-01
creator So, J.-Y.; Oh, Seung June; Park, Junghwan Gahb; Adroja, D. T.; McEwen, Keith A.; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 71
issue Issue 21
date of issued 2005-06-30
creator Kimura, Shin-ichi; Mizuno, Takafumi; Im, Hojun; Hayashi, Katsuyuki; Matsuoka, Eiichi; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 73
issue Issue 21
date of issued 2006-06-09
creator Kim, Moo-Sung; Echizen, Yuji; Umeo, Kazunori; Kobayashi, Sinichiro; Sera, Masafumi; Salamakha, P. S.; Sologub, O. L.; Takabatake, Toshiro; Chen, X.; Tayama, Takashi; Sakakibara, Toshiro; Jung, M. H.; Maple, M. B.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 68
issue Issue 5
date of issued 2003-08-20