creator Sukmana, Ndaru Candra; Sugiarto; Zhang, Zhenxin; Sadakane, Masahiro;
journal title Zeitschrift fur anorganische und allgemeine Chemie
volume Volume 647
issue Issue 19
date of issued 2021-10-12
creator Ibaraki, Soichi; Yanai, Eita;
journal title Transactions of the Institute of Systems, Control and Information Engineers
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 2021-03-15
creator Zimmermann, Nico; Ibaraki, Soichi;
journal title The International Journal of Advanced Manufacturing Technology
volume Volume 107
date of issued 2020-03-14
creator Ibaraki, Soichi; Hiruya, Mashu;
journal title Precision Engineering
volume Volume 66
date of issued 2020-06-13
creator Ibaraki, Soichi; Hiruya, Mashu;
journal title Precision Engineering
volume Volume 67
date of issued 2020-09-14
creator Ibaraki, Soichi; Okumura, Rin;
journal title International Journal of Machine Tools and Manufacture
volume Volume 163
date of issued 2021-02-01
creator Ibaraki, S.; Fukuda, K.; Alam, M. M.; Morita, S.; Usuki, H.; Otsuki, N.; Yoshioka, H.;
journal title CIRP Annals
volume Volume 70
issue Issue 1
date of issued 2021-06-08
creator Gerry Liston Putra; Kitamura, Mitsuru;
journal title Ocean Engineering
volume Volume 219
date of issued 2020-11-11
creator Luo, Hongliang; Nishida, Keiya; Uchitomi, Shintaro; Ogata, Youichi; Zhang, Wu; Fujikawa, Tatsuya;
journal title International Journal of Engine Research
volume Volume 21
issue Issue 5
date of issued 2020-06-01
creator Woo, Donghan; Kitamura, Mitsuru; Takezawa, Akihiro;
journal title Ocean Engineering
volume Volume 202
date of issued 2020-04-15
creator Mandal, Mohammad Shamim Hasan; Hosaka, Tetsuro;
journal title Natural Hazards
volume Volume 102
date of issued 2020-04-03
creator Namiki, Atsuko; Tanaka, Yukie; Okumura, Satoshi; Sasaki, Osamu; Sano, Kyohei; Takeuchi, Shingo;
journal title Journal of Volcanology and Geothermal Research
volume Volume 392
date of issued 2020-02-15
creator Oki, Junichi; Kuga, Yukika; Yamamoto, Ryo; Nakamura, Kazuhiro; Yokohata, Hideaki; Nishida, Keiya; Ogata, Yoichi;
journal title Flow, Turbulence and Combustion
volume Volume 104
date of issued 2020-04
creator Tajima, Shingo; Ebisuoka, Ryoya; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Yagi, Ryuta;
journal title Journal of the Physical Society of Japan
volume Volume 89
issue Issue 4
date of issued 2020-03-09
creator Dohi, Tadashi; Okamura, Hiroyuki;
journal title International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 2019-10-04
creator Shoiful, Ahmad; Ohta, Taiki; Kambara, Hiromi; Matsushita, Shuji; Kindaichi, Tomonori; Ozaki, Noriatsu; Aoi, Yoshiteru; Imachi, Hiroyuki; Ohashi, Akiyoshi;
journal title Journal of Environmental Management
volume Volume 259
date of issued 2020-04-01
creator Muh. Nur Khoiru Wihadi; Hayashi, Akio; Ozeki, Tomoji; Ichihashi, Katsuya; Ota, Hiromi; Fujibayashi, Masaru; Nishihara, Sadafumi; Inoue, Katsuya; Tsunoji, Nao; Sano, Tsuneji; Sadakane, Masahiro;
journal title Bulletin of the Chemical Society of Japan
volume Volume 93
issue Issue 3
date of issued 2020-01-11
creator Kim, Kyeongmin; Nakashita, Shinya; Hibino, Tadashi;
journal title Sustainable Energy and Fuels
volume Volume 4
issue Issue 3
date of issued 2020-01-09
creator Ushiki, Ikuo; Yoshino, Yuki; Hayashi, Souta; Kihara, Shin-ichi; Takishima, Shigeki;
journal title The Journal of Supercritical Fluids
volume Volume 158
date of issued 2020-04-01