creator Gerry Liston Putra; Kitamura, Mitsuru;
journal title Ocean Engineering
volume Volume 219
date of issued 2020-11-11
creator Luo, Hongliang; Nishida, Keiya; Uchitomi, Shintaro; Ogata, Youichi; Zhang, Wu; Fujikawa, Tatsuya;
journal title International Journal of Engine Research
volume Volume 21
issue Issue 5
date of issued 2020-06-01
creator Woo, Donghan; Kitamura, Mitsuru; Takezawa, Akihiro;
journal title Ocean Engineering
volume Volume 202
date of issued 2020-04-15
creator Mandal, Mohammad Shamim Hasan; Hosaka, Tetsuro;
journal title Natural Hazards
volume Volume 102
date of issued 2020-04-03
creator Namiki, Atsuko; Tanaka, Yukie; Okumura, Satoshi; Sasaki, Osamu; Sano, Kyohei; Takeuchi, Shingo;
journal title Journal of Volcanology and Geothermal Research
volume Volume 392
date of issued 2020-02-15
creator Oki, Junichi; Kuga, Yukika; Yamamoto, Ryo; Nakamura, Kazuhiro; Yokohata, Hideaki; Nishida, Keiya; Ogata, Yoichi;
journal title Flow, Turbulence and Combustion
volume Volume 104
date of issued 2020-04
creator Tajima, Shingo; Ebisuoka, Ryoya; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Yagi, Ryuta;
journal title Journal of the Physical Society of Japan
volume Volume 89
issue Issue 4
date of issued 2020-03-09
creator Dohi, Tadashi; Okamura, Hiroyuki;
journal title International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 2019-10-04
creator Shoiful, Ahmad; Ohta, Taiki; Kambara, Hiromi; Matsushita, Shuji; Kindaichi, Tomonori; Ozaki, Noriatsu; Aoi, Yoshiteru; Imachi, Hiroyuki; Ohashi, Akiyoshi;
journal title Journal of Environmental Management
volume Volume 259
date of issued 2020-04-01
creator Muh. Nur Khoiru Wihadi; Hayashi, Akio; Ozeki, Tomoji; Ichihashi, Katsuya; Ota, Hiromi; Fujibayashi, Masaru; Nishihara, Sadafumi; Inoue, Katsuya; Tsunoji, Nao; Sano, Tsuneji; Sadakane, Masahiro;
journal title Bulletin of the Chemical Society of Japan
volume Volume 93
issue Issue 3
date of issued 2020-01-11
creator Kim, Kyeongmin; Nakashita, Shinya; Hibino, Tadashi;
journal title Sustainable Energy and Fuels
volume Volume 4
issue Issue 3
date of issued 2020-01-09
creator Ushiki, Ikuo; Yoshino, Yuki; Hayashi, Souta; Kihara, Shin-ichi; Takishima, Shigeki;
journal title The Journal of Supercritical Fluids
volume Volume 158
date of issued 2020-04-01
creator Xiao, Cong; Kawanisi, Kiyosi; Al Sawaf, Mohamad Basel;
journal title Estuarine, Coastal and Shelf Science
volume Volume 233
date of issued 2020-02-05
creator Ishida, Takuya; Uehara, Yoshitoshi; Ikeya, Tohru; Haraguchi, Takashi F.; Asano, Satoshi; Ogino, Yohei; Okuda, Noboru;
journal title Limnology
volume Volume 21
date of issued 2020-04-24
creator Ishii, Isao; Mizuno, Takuyou; Kumano, Soichiro; Umeno, Tomohiro; Suzuki, Daichi; Kurata, Yuki; Suzuki, Takashi; Gorbunov, Denis I.; Henriques, Margarida S.; Andreev, Alexander V.;
journal title Physical Review B
volume Volume 101
issue Issue 16
date of issued 2020-04-15
creator Nishida, Munehiro; Matsumoto, Taisei; Koga, Hiroya; Kosako, Terukazu; Kadoya, Yutaka;
journal title Physical Review B
volume Volume 101
issue Issue 8
date of issued 2020-02-20
creator Niwa, A.; Akita, Y.; Enomoto, K.; Aoyama, R.; Akebono, H.; Sugeta, A.;
journal title International Journal of Fatigue
volume Volume 132
date of issued 2020-03
creator Shitamatsu, Kota; Kojima, Tatsuhiro; Waddell, Paul G.; Sugiarto; Egawa Ooyama, Haruka; Errington, R. John; Sadakane, Masahiro;
journal title Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie
volume Volume 647
issue Issue 11
date of issued 2021-06-11
creator Sakata, Takuya; Yoshiyuki, Risa; Okada, Ryoki; Urushidani, Sohta; Tarutani, Naoki; Katagiri, Kiyofumi; Inumaru, Kei; Koyama, Kyohei; Masubuchi, Yuji;
journal title Inorganic Chemistry
volume Volume 60
issue Issue 7
date of issued 2021-02-25