creator SHIOTA, Tsugio; HARA, Ikuo; SEKI, Sachiyo; IKEDA, Yukio; OKUDAIRA, Takamoto; HIDE, Kei;
journal title Journal of science of the Hiroshima University. Series C, Geology and mineralogy
volume Volume 9
issue Issue 4
date of issued 1993-07-30
creator SEKI, Sachiyo; HARA, Ikuo; SHIOTA, Tsugio;
journal title Journal of science of the Hiroshima University. Series C, Geology and mineralogy
volume Volume 9
issue Issue 4
date of issued 1993-07-30
creator SEKI, Sachiyo; HARA, Ikuo; SHIOTA, Tsugio;
journal title Journal of science of the Hiroshima University. Series C, Geology and mineralogy
volume Volume 9
issue Issue 4
date of issued 1993-07-30
creator SEKI, Sachiyo; HARA, Ikuo; SHIOTA, Tsugio; HIDE, Kei; TAKEDA, Kenji;
journal title Journal of science of the Hiroshima University. Series C, Geology and mineralogy
volume Volume 9
issue Issue 4
date of issued 1993-07-30
creator HIDE, Kei; HARA, Ikuo; SHIOTA, Tsugio;
journal title Journal of science of the Hiroshima University. Series C, Geology and mineralogy
volume Volume 9
issue Issue 4
date of issued 1993-07-30
creator MIYAMOTO, Takami; KUWAZURU, Junji;
journal title Journal of science of the Hiroshima University. Series C, Geology and mineralogy
volume Volume 9
issue Issue 4
date of issued 1993-07-30
creator INOUE, Kouzou;
journal title Journal of science of the Hiroshima University. Series C, Geology and mineralogy
volume Volume 9
issue Issue 4
date of issued 1993-07-30
creator TSURUGA, Kayoko; YOMOGIDA, Kiyoshi; HONDA, Satoru; ITO, Hisao; KAWAKATSU, Hitoshi; OHMINATO, Takao; HOSHINO, Osamu;
journal title Journal of science of the Hiroshima University. Series C, Earth and planetary sciences
volume Volume 10
issue Issue 1
date of issued 1994-08-30
creator KANG, Ji Hoon;
journal title Journal of science of the Hiroshima University. Series C, Earth and planetary sciences
volume Volume 10
issue Issue 1
date of issued 1994-08-30
creator BROHI, Imdad Ali;
journal title Journal of science of the Hiroshima University. Series C, Earth and planetary sciences
volume Volume 10
issue Issue 1
date of issued 1994-08-30
creator YANG, Pucai;
journal title Journal of science of the Hiroshima University. Series C, Earth and planetary sciences
volume Volume 10
issue Issue 1
date of issued 1994-08-30
creator OHKAWA, Makio;
journal title Journal of science of the Hiroshima University. Series C, Earth and planetary sciences
volume Volume 10
issue Issue 1
date of issued 1994-08-30
creator SUZUKI, Yasuko; HARA, Ikuo; SHIOTA, Tsugio; HAYASAKA, Yasutaka;
journal title Journal of science of the Hiroshima University. Series C, Earth and planetary sciences
volume Volume 10
issue Issue 1
date of issued 1994-08-30
creator KITAGAWA, Ryuji; Köster, Heinlich M.; Yeon, Hwang Jin; Zaikov, V.V.; Udachin, V.N.;
journal title Journal of science of the Hiroshima University. Series C, Earth and planetary sciences
volume Volume 10
issue Issue 1
date of issued 1994-08-30
creator WAKISAKA, Hiroshi; NISHIDO, Hirotsugu; YOSHIASA, Akira; KITAGAWA, Ryuji; TAKENO, Setsuo;
journal title Journal of science of the Hiroshima University. Series C, Earth and planetary sciences
volume Volume 10
issue Issue 1
date of issued 1994-08-30
creator MIYAMOTO, Takami; KUWAZURU, Junji;
journal title Journal of science of the Hiroshima University. Series C, Earth and planetary sciences
volume Volume 10
issue Issue 1
date of issued 1994-08-30
creator TSURUGA, Kayoko; HONDA, Satoru; YOMOGIDA, Kiyoshi; ITO, Hisao; OHMINATO, Takao; EGUCHI, Takao; FUJITA, Eisuke;
journal title Journal of science of the Hiroshima University. Series C, Earth and planetary sciences
volume Volume 10
issue Issue 2
date of issued 1995-02-01
creator NAKA, Takahito;
journal title Journal of science of the Hiroshima University. Series C, Earth and planetary sciences
volume Volume 10
issue Issue 2
date of issued 1995-02-01
creator SAKAKIBARA, Nobuo;
journal title Journal of science of the Hiroshima University. Series C, Earth and planetary sciences
volume Volume 10
issue Issue 2
date of issued 1995-02-01
creator BABA, Toshiyuki; KITAGAWA, Ryuji; TAKENO, Setsuo;
journal title Journal of science of the Hiroshima University. Series C, Earth and planetary sciences
volume Volume 10
issue Issue 2
date of issued 1995-02-01