creator Tokue, Ikuo; Yamasaki, Katsuyoshi; Nanbu, Shinkoh;
journal title Journal of Chemical Physics
volume Volume 119
issue Issue 12
date of issued 2003-09-22
creator Tanaka, Hiroshi; Kuroiwa, Yoshihiro; Takata, Masaki;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 74
issue Issue 17
date of issued 2006-11-16
creator Takase, Kouichi; Sato, Ken; Shoji, Osamu; Takahashi, Yumiko; Takano, Yoshiki; Sekizawa, Kazuko; Kuroiwa, Yoshihiro; Goto, Manabu;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 90
issue Issue 16
date of issued 2007-04-19
creator Nagaoka, Shin-ichi; Prümper, Georg; Fukuzawa, Hironobu; Hino, Megumi; Takemoto, Mai; Tamenori, Yusuke; Harries, James; Suzuki, Isao H.; Takahashi, Osamu; Okada, Kazumasa; Tabayashi, Kiyohiko; Liu, Xiao-Jing; Lischke, Toralf; Ueda, Kiyoshi;
journal title Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics
volume Volume 75
issue Issue 2
date of issued 2007-02-20
creator Tabayashi, Kiyohiko; Yamamoto, Keisuke; Takahashi, Osamu; Tamenori, Yusuke; Harries, James R.; Gejo, Tatsuo; Iseda, Mitsuhiro; Tamura, Takashi; Honma, Kenji; Suzuki, Isao H.; Nagaoka, Shin-ichi; Ibuki, Toshio;
journal title Journal of Chemical Physics
volume Volume 125
issue Issue 19
date of issued 2006-11-16
creator Takahashi, Osamu; Tabayashi, Kiyohiko; Wada, Shin-ichi; Sumii, Ryouhei; Tanaka, Kenichiro; Odelius, Michael; Pettersson, Lars G. M.;
journal title Journal of Chemical Physics
volume Volume 124
issue Issue 12
date of issued 2006-03-22
creator Takahashi, Osamu; Odelius, Michael; Nordlund, Dennis; Nilsson, Anders; Bluhm, Hendrik; Pettersson, Lars G. M.;
journal title Journal of Chemical Physics
volume Volume 124
issue Issue 6
date of issued 2006-02-10
creator David, O.; Dedonder-Lardeux, C.; Jouvet, C.; Kang, H.; Martrenchard, S.; Ebata, Takayuki; Sobolewski, A.L.;
journal title Journal of Chemical Physics
volume Volume 120
issue Issue 21
date of issued 2004-06-01
creator Kayano, Masakazu; Ebata, Takayuki; Yamada, Yuji; Mikami, Naohiko;
journal title Journal of Chemical Physics
volume Volume 120
issue Issue 16
date of issued 2004-04-22
creator Yamada, Yuji; Ebata, Takayuki; Kayano, Masakazu; Mikami, Naohiko;
journal title Journal of Chemical Physics
volume Volume 120
issue Issue 16
date of issued 2004-04-22
creator Ebata, Takayuki; Kouyama, Kyouko; Mikami, Naohiko;
journal title Journal of Chemical Physics
volume Volume 119
issue Issue 6
date of issued 2003-08-08
creator Patwari, G. Naresh; Ebata, Takayuki; Mikami, Naohiko;
journal title Journal of Chemical Physics
volume Volume 116
issue Issue 14
date of issued 2002-04-08
creator Yoshida, Yasuo; Tateiwa, Naoyuki; Mito, Masaki; Kawae, Tatsuya; Takeda, Kazuyoshi; Hosokoshi, Yuko; Inoue, Katsuya;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 94
issue Issue 3
date of issued 2005-01-28
creator Zheludev, Andrey; Garlea, Ovidue; Nishihara, Sadofumi; Hosokoshi, Yuko; Cousson, Alain; Gukasov, Arsen; Inoue, Katsuya;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 75
issue Issue 10
date of issued 2007-05-27
creator Ovchinnikov, A.S.; Bostrem, I.G.; Sinitsyn, V.E.; Boyarchenkov, A.S.; Baranov, N.V.; Inoue, Katsuya;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 74
issue Issue 17
date of issued 2006-11-22
creator Hosokoshi, Yuko; Nakazawa, Yasuhiro; Inoue, Katsuya; Takizawa, Kohichi; Nakano, Hiroki; Takahashi, Minoru; Goto, Tsuneaki;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 60
issue Issue 18
date of issued 1999-11-01
creator Dubenko, I. S.; Gaidukova, I. Yu; Granovsky, S. A.; Inoue, Katsuya; Markosyan, A. S.; Roy, S.; Ali, N.;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 93
issue Issue 10
date of issued 2003-05-15
creator Susaki, Tomofumi; Takeda, Yukiharu; Arita, Masashi; Mamiya, Kazutoshi; Fujimori, Atsushi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Shimizu, Naoki; Iga, Fumitoshi; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 82
issue Issue 5
date of issued 1999-02-01
creator Iga, Fumitoshi; Tsubota, Masami; Sawada, Masahiro; Huang, H. B.; Kura, Souichirou; Takemura, Masaki; Yaji, Koichiro; Nagira, M.; Kimura, Akio; Jo, Takeo; Takabatake, Toshiro; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 93
issue Issue 25
date of issued 2004-12-15
creator Manke, Thomas; Arifa, Ali Khan; Aoki, Sinya; Burkhalter, Rudolf; Ejiri, Shinji; Fukugita, Masataka; Hashimoto, Shoji; Ishizuka, Naruhito; Iwasaki, Yoichi; Kanaya, Kazuyuki; Kaneko, Takashi; Kuramashi, Yoshinobu; Nagai, Keiichi; Okawa, Masanori; Shanahan, Hugh P.; Ukawa, Akira; Yoshie, Tomoteru;
journal title Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
volume Volume 62
issue Issue 11
date of issued 2000-11-08