Thumnail
creator Ikeda, Seiji; Inoue, Yuya; Moroishi, Tomohiro; Miyamoto, Yuki; Kubo, Harumori; Uchida, Shinji; Nakahara‐Tsubota, Miho; Takeuchi, Kazue; Matsumura, Masafumi; Tsubota, Hiromi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 9
date of issued 2017-12-25
Thumnail
creator Sato, Yusuke; Sakamoto, Mitsuru;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 9
date of issued 2017-12-25
creator Miyamoto, Koji; Kimura, Akio;
journal title Journal of the Vacuum Society of Japan
volume Volume 52
issue Issue 11
date of issued 2009-11-20
Thumnail
creator Ikeda, Atsushi; Iwata, Noboru; Hino, Shodai; Mae, Tomoya; Tsuchiya, Yuki; Sugikawa, Kouta; Hirao, Takehiro; Haino, Takeharu; Ohara, Kazuaki; Yamaguchi, Kentaro;
journal title RSC Advances
volume Volume 5
issue Issue 95
date of issued 2015-09-09
Thumnail
creator Inokuchi, Yoshiya; Nakatsuma, Maki; Kida, Motoki; Ebata, Takayuki;
journal title Journal of Physical Chemistry A
volume Volume 120
issue Issue 32
date of issued 2016-07-26
Thumnail
creator Inokuchi, Yoshiya; Kaneko, Masashi; Honda, Takumi; Nakashima, Satoru; Ebata, Takayuki; Rizzo, Thomas R.;
journal title Inorganic Chemistry
volume Volume 56
issue Issue 1
date of issued 2016-12-20
Thumnail
creator Kida, Motoki; Kubo, Mayuko; Ujihira, Tomoyuki; Ebata, Takayuki; Abe, Manabu; Inokuchi, Yoshiya;
journal title ChemPhysChem
volume Volume 19
issue Issue 11
date of issued 2018-06-05
Thumnail
creator ALICE Collaboration; Midori, J.; Obayashi, H.; Shigaki, Kenta; Sugitate, Toru; Torii, H.;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 106
issue Issue 3
date of issued 2011-01-20
Thumnail
creator ALICE Collaboration; Midori, J.; Obayashi, H.; Sakaguchi, H.; Shigaki, Kenta; Sugitate, Toru; Torii, H.;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 107
issue Issue 3
date of issued 2011-07-11
Thumnail
creator PHENIX Collaboration; Homma, Kensuke; Iwanaga, Y.; Kijima, K. M.; Nakamiya, Y.; Nihashi, M.; Ouchida, M.; Shigaki, Kenta; Sugitate, Toru; Torii, H.; Tsuchimoto, Y.; Watanabe, K.;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 106
issue Issue 6
date of issued 2011-02-11
Thumnail
creator PHENIX Collaboration; Haruna, K.; Homma, Kensuke; Horaguchi, T.; Kijima, K. M.; Nakamiya, Y.; Nakamura, T.; Ouchida, M.; Shigaki, Kenta; Sugitate, Toru; Torii, H.; Tsuchimoto, Y.; Watanabe, D.; Yamaura, K.;
journal title Physical Review C
volume Volume 83
issue Issue 4
date of issued 2011-04-26
Thumnail
creator PHENIX Collaboration; Enokizono, A.; Hachiya, T.; Harada, H.; Haruna, K.; Homma, Kensuke; Horaguchi, T.; Iwanaga, Y.; Kijima, K. M.; Nakamiya, Y.; Nakamura, T.; Nihashi, M.; Ouchida, M.; Sakata, H.; Shigaki, Kenta; Sugitate, Toru; Torii, H.; Tsuchimoto, Y.; Watanabe, D.; Yamaura, K.;
journal title Physical Review C
volume Volume 83
issue Issue 2
date of issued 2011-02-18
Thumnail
creator PHENIX Collaboration; Hachiya, T.; Harada, H.; Haruna, K.; Homma, Kensuke; Kijima, K. M.; Nakamiya, Y.; Nakamura, T.; Ouchida, M.; Sakata, H.; Shigaki, Kenta; Sugitate, Toru; Torii, H.; Tsuchimoto, Y.; Yamaura, K.;
journal title Physical Review C
volume Volume 83
issue Issue 6
date of issued 2011-06-23
Thumnail
creator PHENIX Collaboration; Hachiya, T.; Harada, H.; Haruna, K.; Homma, Kensuke; Kijima, K. M.; Nakamiya, Y.; Nakamura, T.; Ouchida, M.; Sakata, H.; Shigaki, Kenta; Sugitate, Toru;
journal title Physical Review D
volume Volume 83
issue Issue 3
date of issued 2011-02-01
Thumnail
creator PHENIX Collaboration; Hachiya, T.; Harada, H.; Haruna, K.; Homma, Kensuke; Kijima, K. M.; Nakamiya, Y.; Nakamura, T.; Ouchida, M.; Sakata, H.; Shigaki, Kenta; Sugitate, Toru;
journal title Physical Review D
volume Volume 83
issue Issue 5
date of issued 2011-03-16