creator PHENIX Collaboration; Hachiya, T.; Harada, H.; Haruna, K.; Homma, Kensuke; Kijima, K. M.; Nakamiya, Y.; Nakamura, T.; Ouchida, M.; Sakata, H.; Shigaki, Kenta; Sugitate, Toru;
journal title Physical Review D
volume Volume 83
issue Issue 5
date of issued 2011-03-16
creator PHENIX Collaboration; Hachiya, T.; Harada, H.; Haruna, K.; Homma, Kensuke; Kijima, K. M.; Nakamiya, Y.; Nakamura, T.; Ouchida, M.; Sakata, H.; Shigaki, Kenta; Sugitate, Toru;
journal title Physical Review D
volume Volume 83
issue Issue 3
date of issued 2011-02-01
creator PHENIX Collaboration; Hachiya, T.; Harada, H.; Haruna, K.; Homma, Kensuke; Kijima, K. M.; Nakamiya, Y.; Nakamura, T.; Ouchida, M.; Sakata, H.; Shigaki, Kenta; Sugitate, Toru; Torii, H.; Tsuchimoto, Y.; Yamaura, K.;
journal title Physical Review C
volume Volume 83
issue Issue 6
date of issued 2011-06-23
creator PHENIX Collaboration; Enokizono, A.; Hachiya, T.; Harada, H.; Haruna, K.; Homma, Kensuke; Horaguchi, T.; Iwanaga, Y.; Kijima, K. M.; Nakamiya, Y.; Nakamura, T.; Nihashi, M.; Ouchida, M.; Sakata, H.; Shigaki, Kenta; Sugitate, Toru; Torii, H.; Tsuchimoto, Y.; Watanabe, D.; Yamaura, K.;
journal title Physical Review C
volume Volume 83
issue Issue 2
date of issued 2011-02-18
creator PHENIX Collaboration; Haruna, K.; Homma, Kensuke; Horaguchi, T.; Kijima, K. M.; Nakamiya, Y.; Nakamura, T.; Ouchida, M.; Shigaki, Kenta; Sugitate, Toru; Torii, H.; Tsuchimoto, Y.; Watanabe, D.; Yamaura, K.;
journal title Physical Review C
volume Volume 83
issue Issue 4
date of issued 2011-04-26
creator PHENIX Collaboration; Homma, Kensuke; Iwanaga, Y.; Kijima, K. M.; Nakamiya, Y.; Nihashi, M.; Ouchida, M.; Shigaki, Kenta; Sugitate, Toru; Torii, H.; Tsuchimoto, Y.; Watanabe, K.;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 106
issue Issue 6
date of issued 2011-02-11
creator ALICE Collaboration; Midori, J.; Obayashi, H.; Sakaguchi, H.; Shigaki, Kenta; Sugitate, Toru; Torii, H.;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 107
issue Issue 3
date of issued 2011-07-11
creator ALICE Collaboration; Midori, J.; Obayashi, H.; Shigaki, Kenta; Sugitate, Toru; Torii, H.;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 106
issue Issue 3
date of issued 2011-01-20
creator Kida, Motoki; Kubo, Mayuko; Ujihira, Tomoyuki; Ebata, Takayuki; Abe, Manabu; Inokuchi, Yoshiya;
journal title ChemPhysChem
volume Volume 19
issue Issue 11
date of issued 2018-06-05
creator Inokuchi, Yoshiya; Kaneko, Masashi; Honda, Takumi; Nakashima, Satoru; Ebata, Takayuki; Rizzo, Thomas R.;
journal title Inorganic Chemistry
volume Volume 56
issue Issue 1
date of issued 2016-12-20
creator Inokuchi, Yoshiya; Nakatsuma, Maki; Kida, Motoki; Ebata, Takayuki;
journal title Journal of Physical Chemistry A
volume Volume 120
issue Issue 32
date of issued 2016-07-26
creator Ikeda, Atsushi; Iwata, Noboru; Hino, Shodai; Mae, Tomoya; Tsuchiya, Yuki; Sugikawa, Kouta; Hirao, Takehiro; Haino, Takeharu; Ohara, Kazuaki; Yamaguchi, Kentaro;
journal title RSC Advances
volume Volume 5
issue Issue 95
date of issued 2015-09-09
creator Sasaki, Yuu; Horikawa, Yuka; Tokushima, Takashi; Okada, Kazumasa; Oura, Masaki; Aida, Misako;
journal title Physical Chemistry Chemical Physics
volume Volume 18
issue Issue 39
date of issued 2016-10-21
creator Inokuchi, Yoshiya; Ebata, Takayuki; Ikeda, Toshiaki; Haino, Takeharu; Kimura, Tetsunari; Guo, Hao; Furutani, Yuji;
journal title New Journal of Chemistry
volume Volume 39
issue Issue 11
date of issued 2015-11-01
creator Inokuchi, Yoshiya; Haino, Takeharu; Sekiya, Ryo; Morishima, Fumiya; Dedonder, Claude; Feraud, Geraldine; Jouvet, Christophe; Ebata, Takayuki;
journal title Physical Chemistry Chemical Physics
volume Volume 17
issue Issue 39
date of issued 2015-10-21
creator Yamamoto, Sohei; Matsuo, Koichi; Michibata, Hitoshi; Ueki, Tatsuya;
journal title Inorganica Chimica Acta
volume Volume 420
date of issued 2014-08-24
creator Ueki, Tatsuya; Yamaguchi, Nobuo; Romaidi; Isago, Yoshiaki; Tanahashi, Hisashi;
journal title Coordination Chemistry Reviews
volume Volume 301–302
date of issued 2015-10-14
creator Ueki, Tatsuya; Uwagaki, Masayuki; Yamamoto, Sohei; Michibata, Hitoshi;
journal title Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects
volume Volume 1840
issue Issue 11
date of issued 2014-11
creator Kitayama, Hiroki; Yamamoto, Sohei; Michibata, Hitoshi; Ueki, Tatsuya;
journal title Dalton Transactions
volume Volume 42
date of issued 2013
creator Ueki, Tatsuya; Nakagawa, Takafumi; Michibata, Hitoshi;
journal title Journal of Inorganic Biochemistry
volume Volume 116
date of issued 2012-11