Thumnail
creator Suda, Yoshimitsu; Hayasaka, Yasutaka;
journal title The Journal of the Geological Society of Japan
volume Volume 115
issue Issue 6
date of issued 2009-06
Thumnail
creator Shiraishi, Fumito; Hayasaka, Yasutaka; Takahashi, Yoshio; Tanimizu, Masaharu; Ishikawa, Tsuyoshi; Matsuoka, Jun; Murayama, Masafumi; Kano, Akihiro;
journal title The Journal of the Geological Society of Japan
volume Volume 111
issue Issue 10
date of issued 2005-10
Thumnail
creator Hirose, Takehiro; Hayasaka, Yasutaka;
journal title The Journal of the Geological Society of Japan
volume Volume 111
issue Issue 5
date of issued 2005-05
Thumnail
creator Ishiwatari, Akira; Tsujimori, Tatsuki; Hayasaka, Yasutaka; Sugimoto, Takashi; Ishiga, Hiroaki;
journal title The Journal of the Geological Society of Japan
volume Volume 105
issue Issue 2
date of issued 1999
Thumnail
creator Sakashima, Toshihiko; Takeshita, Toru; Itaya, Testumaru; Hayasaka, Yasutaka;
journal title The Journal of the Geological Society of Japan
volume Volume 105
issue Issue 3
date of issued 1999-03-15
Thumnail
creator Sakashima, Toshihiko; Yamamoto, Hiroshi; Iwamatsu, Akira; Yokota, Shuichiro; Takeshita, Toru; Hayasaka, Yasutaka;
journal title The Journal of the Geological Society of Japan
volume Volume 101
issue Issue 12
date of issued 1995-12-15
Thumnail
creator Hayasaka, Yasutaka; Isozaki, Yukio; Hara, Ikuo;
journal title The Journal of the Geological Society of Japan
volume Volume 89
issue Issue 9
date of issued 1983-09-15
Thumnail
creator Kurosawa, Kosuke; Moriwaki, Ryota; Komatsu, Goro; Okamoto, Takaya; Sakuma, Hiroshi; Yabuta, Hikaru; Matsui, Takafumi;
journal title Geophysical Research Letters
volume Volume 46
issue Issue 13
date of issued 2019-07-23