creator TAKAHASHI, Hitoshi; YONEZAWA, Takashi; OSEDO, Kazuki; KINOSHITA, Hiroyoshi; KAMEOKA, Keita; NAKAI, Yuka; SUZUKI, Yumiko;
journal title Journal of Professional Development for Teachers and School Leaders
issue Issue 2
date of issued 2019-03-15
creator SUZUKI, Yumiko; MIYASATO, Tomoe; MORIKAWA, Atsuko; ZHAO, Shuo;
journal title Journal of Professional Development for Teachers and School Leaders
issue Issue 2
date of issued 2019-03-15
creator SUZUKI, Yumiko; OBARA, Chiho;
journal title Journal of Professional Development for Teachers and School Leaders
issue Issue 1
date of issued 2018-03-15
creator Yamada, Jun;
journal title Bulletin of the Faculty of Education, Hiroshima University. Part 2
issue Issue 28
date of issued 1980-03-30
creator Yamada, Jun;
journal title Bulletin of the Faculty of Education, Hiroshima University. Part 1
issue Issue 26
date of issued 1978-03-20
creator Sakaue, Hiroaki;
journal title The Journal of Social Studies Education in Asia
volume Volume 8
date of issued 2019
creator Jang, Soo Bin;
journal title The Journal of Social Studies Education in Asia
volume Volume 8
date of issued 2019
creator Shirai, Katsuhisa;
journal title The Journal of Social Studies Education in Asia
volume Volume 8
date of issued 2019
creator Kim, Youngseog;
journal title The Journal of Social Studies Education in Asia
volume Volume 8
date of issued 2019
creator Watanabe, Tatsuya;
journal title The Journal of Social Studies Education in Asia
volume Volume 7
date of issued 2018
creator Harada, Tomohito;
journal title The Journal of Social Studies Education in Asia
volume Volume 7
date of issued 2018
creator Wasino Wasino; Siti Zulaicha; Fitri Amalia Shintasiwi;
journal title The Journal of Social Studies Education in Asia
volume Volume 7
date of issued 2018
creator Morozumi, Tatsuhei;
journal title The Journal of Social Studies Education in Asia
volume Volume 7
date of issued 2018