creator Mukaidani, Hiroaki;
journal title IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications
volume Volume 50
issue Issue 5
date of issued 2003-05
creator Mukaidani, Hiroaki;
journal title IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers
volume Volume 52
issue Issue 5
date of issued 2005-05
creator Mukaidani, Hiroaki;
journal title IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs
volume Volume 52
issue Issue 9
date of issued 2005-09
creator Mukaidani, Hiroaki;
journal title IEEE Transactions on Automatic Control
volume Volume 51
issue Issue 8
date of issued 2006-08
creator Nagao, Ayumi; Kasai, Hitoshi; Suzuki, Shin-ichi;
journal title Bulletin of training and research center for clinical psychology
volume Volume 2
date of issued 2003
SelfDOI 10.15027/15001
creator 八尋 華那雄;
journal title Bulletin of training and research center for clinical psychology
volume Volume 2
date of issued 2003
SelfDOI 10.15027/14998
creator Yamasaki, Takahito; Shiba, Kazumi; Koyama, Takaya; Yoshihara, Kentaro; Sanda, Koji; Furo, Kazushi; Yamashita, Yuki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/14957
creator Isobe, Toshiaki; Koyama, Masataka; Nakamura, Tadao; Akai, Toshiyuki; Imamura, Takako;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/14956
creator Yoshida, Koichi; Kono, Yoshifumi; Kageyama, Sanpei; Ueda, Atsumi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/14955
creator Yamasaki, Hiromasa; Fujii, Masahiro; Tanigawa, Yoshikazu; Ueda, Atsumi; Ikehata, Ryo;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/14954
creator Takata, Jun'ichiro; Maeda, Shunji; Yui, Yoshimichi; Hashimoto, Hiroshi; Yokoyama, Michiaki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/14953
creator Takata, Jun'ichiro; Yui, Yoshimichi; Maemoku, Hideaki; Nishihara, Toshinori; Icho, Hiroshi; Yokoyama, Michiaki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/14952
creator Yagyu, Daisuke; Murakami, Tadakimi; Ishihara, Naohisa; Ikeno, Norio; Tanahashi, Kenji; Kimura, Hirokazu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/14951
creator Yamamoto, Takaharu; Sasaki, Isamu; Sugikawa, Chigusa; Kato, Hideo; Igawa, Ayuko; Kimoto, Kazushige;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/14950
creator Yoshida, Hirohisa; Nanba, Hirotaka; Jinno, Masaki; Mochizuki, Shin; Hasegawa, Midori; Kishita, Miwako;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/14949
creator Asakura, Takayuki; Okamoto, Keiko; Tominaga, Kazuto; Sato, Toshiyuki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/14948
creator Ueda, Kunio; Imasaki, Hideaki; Aramori, Noriyuki; Okuno, Masatugu; Kunimoto, Ikuko; Oniki, Tomoko; Kajiyama, Masashi; Kaneko, Kazuyo; Nakata, Mio; Shiro, Kazuki; Funatsu, Morihisa; Tanimoto, Tadaaki; Kobayashi, Hideyuki; Wakamatsu, Akihiko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/14947
creator Funatsu, Morihisa; Ueda, Kunio; Imasaki, Hideaki; Wakamatsu, Akihiko; Okuno, Masatsugu; Aramori, Noriyuki; Oniki, Tomoko; Kunimoto, Ikuko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/14946
creator Nanakida, Atsushi; Komekami, Hiroko; Hayashi, Yoshie; Matsumoto, Shingo; Miyake, Mizuho; Sugeta, Naoe; Shoda, Ruriko; Tenma, Hiromi; Maki, Ryota; Matsui, Gota;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/14945
creator Kawasaki, Hiromi; Tsushima, Hiroe; Yuba, Naoko; Higashi, Keiko; Aratani, Mitsuko; Okano, Yoshiko; Mitou, Koji;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 34
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/14943