creator Kadoya, Shigeki; Nakahara, Tadao; Iwasaki, Hideki; Kunimoto, Keiyu; Ikeda, Hideo; Ueda, Atsumi; Koyama, Masataka; Isozaki, Tetsuo; Fujii, Hiroki; Shimizu, Kinya;
creator Nakao, Yoshiyuki; Dimura, Akiyuki; Matsuo, Masatsugu;
creator Kodama, Kenichi; Isobe, Noriko; Uchino, Teiji;
creator Nakagoshi, Nobukazu; Ikegami, Yoshiyuki; Isagi, Yuuji; Okabe, Takeshi; Kamada, Mahito; Naito, Kazuaki; Natuhara, Yosihiro; Nakamura, Futoshi; Nemoto, Masayuki; Hara, Keitaro; Morimoto, Yukihiro;
creator Yamasaki, Hirotoshi; Yasuhara, Yoshihito; Sakuda, Ryozo;
creator Iwasaki, Fumito; Ueki, Kensuke; Ubuki, Satoru; Makibayashi, Koji;
creator Kouno, Kazukiyo; Akahoshi, Shinsaku; Ito, Minoru; Ueda, Takeo; Kawashima, Keiji; Kitagami, Masayuki; Kozuma, Shinjiro; Sako, Hidekazu; Chichibu, Toshiya; Hayashi, Takashi; Mizumoto, Noriaki; Motokane, Masahiro;
creator Kadoya, Shigeki; Katakami, Soji; Yoshida, Hirohisa; Ikeno, Norio; Matsuura, Nobukazu; Tanahashi, Kenji; Koyama, Masataka; Isozaki, Tetsuo; Shimizu, Kinya; Hirano, Toshihide;
creator Ninomiya, Akira; 石井 明; 稲崎 一郎; 江藤 一洋; 奥西 峻介; 木村 裕; 谷口 吉弘; 田村 武; 長谷川 淳; 森泉 豊栄; 横田 淳子; 渡邊 武;