creator Inoue, Yasushi;
journal title 国語教育研究
issue Issue 61
date of issued 2020-03-31
creator 小川 満江;
journal title 国語教育研究
issue Issue 61
date of issued 2020-03-31
creator 高橋 龍之介; 西村 栄哉;
journal title 国語教育研究
issue Issue 61
date of issued 2020-03-31
creator MURAKAMI, Ryouta;
journal title Journal of Professional Development for Teachers and School Leaders
issue Issue 2
date of issued 2019-03-15
creator MIYASHIMA, Yuki; MATSUURA, Taketo;
journal title Journal of Professional Development for Teachers and School Leaders
issue Issue 2
date of issued 2019-03-15
creator MIYASATO, Tomoe; SUZUKI, Yumiko;
journal title Journal of Professional Development for Teachers and School Leaders
issue Issue 2
date of issued 2019-03-15
creator NAKANO, Atsuo; MIYASATO, Tomoe;
journal title Journal of Professional Development for Teachers and School Leaders
issue Issue 2
date of issued 2019-03-15
creator NAKASHIMA, Atsuo; MIYASATO, Tomoe;
journal title Journal of Professional Development for Teachers and School Leaders
issue Issue 2
date of issued 2019-03-15
creator TAKAHASHI, Hitoshi; YONEZAWA, Takashi; OSEDO, Kazuki; KINOSHITA, Hiroyoshi; KAMEOKA, Keita; NAKAI, Yuka; SUZUKI, Yumiko;
journal title Journal of Professional Development for Teachers and School Leaders
issue Issue 2
date of issued 2019-03-15
creator SUZUKI, Yumiko; MIYASATO, Tomoe; MORIKAWA, Atsuko; ZHAO, Shuo;
journal title Journal of Professional Development for Teachers and School Leaders
issue Issue 2
date of issued 2019-03-15
creator SUZUKI, Yumiko; OBARA, Chiho;
journal title Journal of Professional Development for Teachers and School Leaders
issue Issue 1
date of issued 2018-03-15
creator Hiraoka, Haruka; Miyasato, Tomoe;
journal title Journal of Professional Development for Teachers and School Leaders
issue Issue 3
date of issued 2020-03-15
creator Kouge, Chiharu; Suzuki, Yumiko;
journal title Journal of Professional Development for Teachers and School Leaders
issue Issue 3
date of issued 2020-03-15
creator Kumahara, Yasuhiro; Iwasa, Yoshiya; Yokogawa, Satoshi; Sato, Taiki; Shimomukai, Tatsuhiko;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 11
date of issued 2019-12-25
creator Fujino, Tsugifumi; Aoki, Takao; Shimizu, Norio; Sugamura, Toru; Honda, Hiroyuki; Yamaguchi, Tomio; Yamasaki, Hirofumi; Yoshida, Masayuki;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 11
date of issued 2019-12-25
creator Kondo, Yusuke; Murai, Taiki; Hirano, Katsushi; Tomikawa, Ko; Shimomura, Michitaka; Iwasaki, Sadaharu; Ohtsuka, Susumu;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 11
date of issued 2019-12-25
creator Shimizu, Kenji; Shimizu, Hisayo;
journal title Psychology Research
volume Volume 5
issue Issue 5
date of issued 2015-05
creator Koga, Kazuhiro;
journal title Bulletin of the Japan Educational Administration Society
volume Volume 29
date of issued 2003-10-17