creator Kobayashi, Hideo; Skaer, Peter M.; Yamane, Noriko;
journal title Bulletin of the Graduate School of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. I, Studies in human sciences
volume Volume 14
date of issued 2019-12-31
creator Qu, Ruoheng; Sakata, Shogo;
journal title Bulletin of the Graduate School of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. I, Studies in human sciences
volume Volume 14
date of issued 2019-12-31
creator Hirate, Tomohiko;
journal title Studies in European and American Cultures
issue Issue 26
date of issued 2019-12-27
creator Aoki, Toshio;
journal title Studies in European and American Cultures
issue Issue 26
date of issued 2019-12-27
creator Kishino, Hidemi;
journal title Studies in European and American Cultures
issue Issue 26
date of issued 2019-12-27
creator Tatara, Taira;
journal title Studies in European and American Cultures
issue Issue 26
date of issued 2019-12-27
creator Mao, Huimin; Asano, Toshihisa;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 11
date of issued 2019-12-25
creator Fujino, Tsugifumi; Aoki, Takao; Shimizu, Norio; Sugamura, Toru; Honda, Hiroyuki; Yamaguchi, Tomio; Yamasaki, Hirofumi; Yoshida, Masayuki;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 11
date of issued 2019-12-25
creator Ishihara, Yasuhiro; Itoh, Kouichi; Tanaka, Miki; Tsuji, Mayumi; Kawamoto, Toshihiro; Kawato, Suguru; F. A. Vogel, Christoph; Yamazaki, Takeshi;
journal title Scientific Reports
volume Volume 7
date of issued 2017-07-24
creator Shishido Yurina; Baba, Takashi; Sato, Tetsuya; Shima, Yuichi; Miyabayashi, Kanako; Inoue, Miki; Akiyama, Haruhiko; Kimura, Hiroshi; Kanai, Yoshiakira; Ishihara, Yasuhiro; Haraguchi, Shogo; Miyazaki, Akira; Rozman, Damjana; Yamazaki, Takeshi; Choi, Man-Ho; Ohkawa, Yasuyuki; Suyama, Mikita; Morohashi, Ken-ichirou;
journal title Scientific Reports
volume Volume 7
date of issued 2017-02-02
creator Tsuji, Mayumi; Ishihara, Yasuhiro; Isse, Toyohi; Koriyama, Chihaya; Yamamoto, Megumi; Kakiuchi, Noriaki; Yu, Hsu-Sheng; Tanaka, Masayuki; Tsuchiya, Takuto; Ohta, Masanori; Tanaka, Rie; Kawamoto, Toshihiro;
journal title Environmental Health and Preventive Medicine
volume Volume 23
issue Issue 1
date of issued 2018-06-19
creator Ishihara, Yasuhiro; Ikeda-Ishihara, Nami; Koriyama, Chihaya; Kakiuchi, Noriaki; Tanaka, Masayuki; Vogel, Christoph F.A.; Kawamoto, Toshihiro; Tsuji, Mayumi;
journal title The Journal of Toxicological Sciences
volume Volume 43
issue Issue 1
date of issued 2018
creator Baba, Takashi; Otake, Hiroyuki; Inoue, Miki; Sato, Tetsuya; Ishihara, Yasuhiro; Moon, Ju-Yeon; Tsuchiya, Megumi; Miyabayashi, Kanako; Ogawa, Hidesato; Shima, Yuichi; Wang, Lixiang; Sato, Ryuichiro; Yamazaki, Takeshi; Suyama, Mikita; Nomura, Masatoshi; Choi, Man Ho; Ohkawa, Yasuyuki; Morohashi, Ken-ichirou;
journal title Communications Biology
volume Volume 1
date of issued 2018-03-22
creator Tsuji, Mayumi; Koriyama, Chihaya; Ishihara, Yasuhiro; Vogel, Christoph F. A.; Kawamoto, Toshihiro;
journal title European Journal of Medical Research
volume Volume 23
issue Issue 1
date of issued 2018-12-26
creator Tsuji, Mayumi; Koriyama, Chihaya; Ishihara, Yasuhiro; Yamamoto, Megumi; Yamamoto-Hanada, Kiwako; Kanatani, Kumiko; Bamai, Yu Ait; Onishi, Kazunari; Senju, Ayako; Araki, Shunsuke; Shibata, Eiji; Morokuma, Seiichi; Sanefuji, Masafumi; Kitazawa, Hiroshi; Saito, Mayako; Umezawa, Masakazu; Onoda, Atsuto; Kusuhara, Koichi; Tanaka, Rie; Kawamoto, Toshihiro; the Japan Environment & Children’s Study Group;
journal title Journal of Epidemiology
volume Volume 29
issue Issue 12
date of issued 2019-12-05
creator Tsuji, Mayumi; Shibata, Eiji; Askew, David J.; Morokuma, Seiichi; Aiko, Yukiyo; Senju, Ayako; Araki, Shunsuke; Sanefuji, Masafumi; Ishihara, Yasuhiro; Tanaka, Rie; Kusuhara, Koichi; Kawamoto, Toshihiro; Japan Environment and Children’s Study Group;
journal title Environmental Health and Preventive Medicine
volume Volume 24
issue Issue 1
date of issued 2019-06-07
creator Sugiura, Yoshinori; Sugiura, Tomoko;
journal title Behaviour Research and Therapy
volume Volume 71
date of issued 2015-08
creator Sugiura, Yoshinori; Sugiura, Tomoko;
journal title Frontiers in Psychology
volume Volume 9
date of issued 2018-08-13