creator Liang, Nan; Takahashi, Makoto; Ni, Zhen; Yahagi, Susumu; Funase, Kozo; Kato, Takashi; Kasai, Tatsuya;
journal title Experimental Brain Research
volume Volume 182
issue Issue 4
date of issued 2007-10
creator Liang, Nan; Yamashita, Takamasa; Ni, Zhen; Takahashi, Makoto; Murakami, Tsuneji; Yahagi, Susumu; Kasai, Tatsuya;
journal title Human Movement Science
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 2008-02
creator Liang, Nan; Murakami, Tsuneji; Funase, Kozo; Narita, Tomohiro; Kasai, Tatsuya;
journal title Neuroscience Letters
volume Volume 433
issue Issue 2
date of issued 2008-03
creator Funase, Kozo; Tabira, Takayuki; Higashi, Toshio; Liang, Nan; Kasai, Tatsuya;
journal title Neuroscience Letters
volume Volume 419
issue Issue 2
date of issued 2007-03-29
creator Takahashi, Makoto; Ni, Zhen; Yamashita, Takamasa; Liang, Nan; Sugawara, Kenichi; Yahagi, Susumu; Kasai, Tatsuya;
journal title Experimental Brain Research
volume Volume 171
issue Issue 2
date of issued 2006-05
creator Ni, Zhen; Takahashi, Makoto; Yamashita, Takamasa; Liang, Nan; Tanaka, Yoshiyuki; Tsuji, Toshio; Yahagi, Susumu; Kasai, Tatsuya;
journal title Experimental Brain Research
volume Volume 170
issue Issue 2
date of issued 2006-04