creator Ohno, Hideshi;
journal title Hiroshima studies in English language and literature
volume Volume 66
date of issued 2022-03-30
creator Ohno, Hideshi; Jimura, Akiyuki; Nakao, Yoshiyuki; Kawano, Noriyuki; Satoh, Kenichi;
journal title Hiroshima studies in English language and literature
volume Volume 62
date of issued 2018-03-30
creator Ohno, Hideshi;
journal title Hiroshima studies in English language and literature
volume Volume 61
date of issued 2017-03-30