creator Aoki, Tazuko; Takashima, Asuka; Toda, Mayumi; Taniguchi, Kouichi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 56
date of issued 2007-12-28
SelfDOI 10.15027/22744
creator Aoki, Tazuko; Taniguchi, Kouichi; Takeshima, Asuka; Toda, Mayumi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 57
date of issued 2008-12-26
SelfDOI 10.15027/25856
creator Kohyama, Takaya; Kurihara, Shinji; Yonezawa, Takashi; Aoki, Tazuko; Inoue, Wataru; Suzuki, Yumiko; Hayashi, Takashi; Yamauchi, Noritsugu; Asakura, Atsushi; Itoh, Keiko; Ueda, Atsumi; Kihara, Seiichiro; Kimura, Hirokazu; Gondo, Atsuko; Nakamura, Kazuyo; Matsumoto, Hitoshi; Mizobe, Kazushige; Yamasaki, Takahito; Kobayashi, Hideyuki; Tanimoto, Tadaaki; Wakamatsu, Akihiko;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 13
date of issued 2007-03-20
SelfDOI 10.15027/27225
creator Aoki, Tazuko; Gong, Xiaoyun; Nakamura, Sou;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 58
date of issued 2009-12-25
SelfDOI 10.15027/28569
creator Aoki, Tazuko; Ogawa, Kyoko;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 58
date of issued 2009-12-25
SelfDOI 10.15027/28570
creator Aoki, Tazuko; Lerner, Bernice; Kawai, Muneyuki; Tazaki, Shinji;
journal title Hiroshima journal of school education
volume Volume 16
date of issued 2010-03-20
SelfDOI 10.15027/29462
creator Mori, Toshiaki; Aoki, Tazuko;
journal title 教育けんきゅう
issue Issue 24
date of issued 1997-03
creator Aoki, Tazuko;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 1
date of issued 2007-09-01
SelfDOI 10.15027/30234
creator Aoki, Tazuko; Fujiwara, Naoki;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 3
date of issued 2010-03-31
SelfDOI 10.15027/30255
creator Aoki, Tazuko; Ogawa, Kyoko;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 59
date of issued 2010-12-24
SelfDOI 10.15027/31000
creator Takahashi, Tomoko; Aoki, Tazuko;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 59
date of issued 2010-12-24
SelfDOI 10.15027/31004
creator Takahashi, Tomoko; Takeshima, Asuka; Aoki, Tazuko;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 4
date of issued 2011-03-31
SelfDOI 10.15027/31505
creator Aoki, Tazuko; Nakashima, Kyohei;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 4
date of issued 2011-03-31
SelfDOI 10.15027/31508
creator Aoki, Tazuko;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 5
date of issued 2012-03-31
SelfDOI 10.15027/33217
creator Aoki, Tazuko; Kawai, Norimune; Yamada, Tsuyoshi; Miyazaki, Hiroshi; Atarashi, Shigeyuki; Hashigaya, Yoshimasa;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 5
date of issued 2012-03-31
SelfDOI 10.15027/33218
creator Aoki, Tazuko; Takahashi, Tomoko; Shiba, Eri;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 61
date of issued 2012-12-21
SelfDOI 10.15027/33952
creator Aoki, Tazuko; Imura, Tomoya;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 61
date of issued 2012-12-21
SelfDOI 10.15027/33953
creator Takahashi, Tomoko; Takeshima, Asuka; Aoki, Tazuko;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 6
date of issued 2013-04-30
SelfDOI 10.15027/35235
creator Morimoto, Atsushi; Aoki, Tazuko;
journal title Journal of Learning Science
issue Issue 6
date of issued 2013-04-30
SelfDOI 10.15027/35240
creator Aoki, Tazuko; Yamasaki, Ayaka; Kimura, Masanobu; Miyake, Motoko;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part 1, Learning and curriculum development
issue Issue 62
date of issued 2013-12-20
SelfDOI 10.15027/35326