creator Muro, Yuji; Haizaki, Yukio; Kim, M. S.; Umeo, Kazunori; Tou, Hideki; Sera, Masafumi; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical review. B
volume Volume 69
date of issued 2004
creator Tou, Hideki; Kim, M. S.; Takabatake, Toshiro; Sera, Masafumi;
journal title Physical review. B
volume Volume 70
date of issued 2004
creator Sasakawa, Tetsuya; Suemitsu, T.; Takabatake, Toshiro; Bando, Yoshio; Umeo, Kazunori; Jung, M. H.; Sera, Masafumi; Suzuki, Takashi; Fujita, Toshizo; Nakajima, Motoki; Iwasa, Kazuaki; Kohgi, Masafumi; Paul, Ch.; Berger, St.; Bauer, Ernst D.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 66
issue Issue 4
date of issued 2002-07-16
creator Ogita, Norio; Nagai, Shinji; Okamoto, Naoki; Udagawa, Masayuki; Iga, Fumitoshi; Sera, Masafumi; Akimitsu, Jun; Kunii, Satoru;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 68
issue Issue 22
date of issued 2003-12-30
creator Sera, Masafumi; Kobayashi, Norio; Yoshino, Takenobu; Kobayashi, Katsushi; Takabatake, Toshiro; Nakamoto, Go; Fujii, Hironobu;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 55
issue Issue 10
date of issued 1997-05-01
creator Kawasaki, Yu; Izumi, Makoto; Kishimoto, Yutaka; Ohno, Takashi; Tou, Hideki; Inaoka, Yoshihiko; Sera, Masafumi; Shigetoh, Keisuke; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 75
issue Issue 9
date of issued 2007-03-09
creator Takabatake, Toshiro; Echizen, Yuji; Yoshino, Takenobu; Kobayashi, Katsushi; Nakamoto, Go; Fujii, Hironobu; Sera, Masafumi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 59
issue Issue 21
date of issued 1999-06-01
creator Kim, Moo-Sung; Echizen, Yuji; Umeo, Kazunori; Kobayashi, Sinichiro; Sera, Masafumi; Salamakha, P. S.; Sologub, O. L.; Takabatake, Toshiro; Chen, X.; Tayama, Takashi; Sakakibara, Toshiro; Jung, M. H.; Maple, M. B.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 68
issue Issue 5
date of issued 2003-08-20
creator Avila, Marcos A.; Sera, Masafumi; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 70
issue Issue 10
date of issued 2004-09-30
creator Kunimori, Keisuke; Tanida, Hiroshi; Matsumura, Takeshi; Sera, Masafumi; Iga, Fumitoshi;
journal title Journal of the Physical Society of Japan
volume Volume 79
issue Issue 7
date of issued 2010-06-25
creator Matsumura, Takeshi; Yonemura, Takumi; Kunimori, Keisuke; Sera, Masafumi; Iga, Fumitoshi; Nagao, Tatsuya; Igarashi, Jun-ichi;
journal title Physical Review B
volume Volume 85
issue Issue 17
date of issued 2012
creator Matsumura, Takeshi; Michimura, Shinji; Inami, Toshiya; Otsubo, Toru; Tanida, Hiroshi; Iga, Fumitoshi; Sera, Masafumi;
journal title Physical Review B
volume Volume 89
issue Issue 1
date of issued 2014-01-24
creator Matsumura, Takeshi; Yonemura, Takumi; Kunimori, Keisuke; Sera, Masafumi; Iga, Fumitoshi;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 103
issue Issue 1
date of issued 2009-07-02
creator Takai, Shun; Matsumura, Takeshi; Tanida, Hiroshi; Sera, Masafumi;
journal title Physical Review B
volume Volume 92
issue Issue 17
date of issued 2015
creator Hayashi, Yuya; Takai, Shun; Matsumura, Takeshi; Tanida, Hiroshi; Sera, Masafumi; Matsubayashi, Kazuyuki; Uwatoko, Yoshiya; Ochiai, Akira;
journal title Journal of the Physical Society of Japan
volume Volume 85
issue Issue 3
date of issued 2016
creator Takaguchi, Hiroaki; Hayashi, Yuya; Matsumura, Takeshi; Umeo, Kazunori; Sera, Masafumi; Ochiai, Akira;
journal title Journal of the Physical Society of Japan
volume Volume 84
issue Issue 4
date of issued 2015
creator Matsumura, Takeshi; Kunimori, Keisuke; Kondo, Akihiro; Soejima, Kei; Tanida, Hiroshi; Mignot, Jean-Michel; Iga, Fumitoshi; Sera, Masafumi;
journal title Journal of the Physical Society of Japan
volume Volume 83
issue Issue 9
date of issued 2014
creator Kawarasaki, Yasuharu; Matsumura, Takeshi; Sera, Masafumi; Ochiai, Akira;
journal title Journal of the Physical Society of Japan
volume Volume 80
issue Issue 2
date of issued 2011
creator Matsumura, Takeshi; Yamamoto, Takayoshi; Tanida, Hiroshi; Sera, Masafumi;
journal title Journal of the Physical Society of Japan
volume Volume 86
issue Issue 9
date of issued 2017-08-30