Thumnail
creator Sasaki, Isamu;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 60
date of issued 2011-12-22
SelfDOI 10.15027/32145
Thumnail
creator Sasaki, Isamu;
journal title 論叢 国語教育学
issue Issue 復刊2
date of issued 2011-07-31
SelfDOI 10.15027/32207
Thumnail
creator Murayama, Taro; Kaneko, Naoki; Eguchi, Syuji; Kanao, Shigeki; Ishii, Kiyoko; Shigenaga, Kazuma; Kawanaka, Yumiko; Inoue, Yasushi; Takemori, Koji; Takemura, Shinji; Kawaguchi, Takayuki; Konishi, Izumi; Sato, Takeshi; Mase, Shigeo; Sasaki, Isamu; Tanaka, Hiroyuki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 40
date of issued 2012-03-26
SelfDOI 10.15027/32624
Thumnail
creator Ishikawa, Yoshikazu; Sugikawa, Chigusa; Fuchiyama, Shingo; Nishiki, Eri; Yamamoto, Takaharu; Sasaki, Isamu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 40
date of issued 2012-03-26
SelfDOI 10.15027/32648
Thumnail
creator Sasaki, Isamu;
journal title 論叢 国語教育学
issue Issue 復刊3
date of issued 2012-07-31
SelfDOI 10.15027/33226
Thumnail
creator Sasaki, Isamu;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 61
date of issued 2012-12-21
SelfDOI 10.15027/34014
Thumnail
creator Murayama, Taro; Kaneko, Naoki; Eguchi, Syuji; Kanao, Shigeki; Ishii, Kiyoko; Shigenaga, Kazuma; Kawanaka, Yumiko; Inoue, Yasushi; Takemori, Koji; Takemura, Shinji; Kawaguchi, Takayuki; Konishi, Izumi; Sato, Takeshi; Mase, Shigeo; Sasaki, Isamu; Tanaka, Hiroyuki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 41
date of issued 2013-03-22
SelfDOI 10.15027/34651
Thumnail
creator Sasaki, Isamu;
journal title 論叢 国語教育学
issue Issue 復刊4
date of issued 2013-07-31
SelfDOI 10.15027/34840
Thumnail
creator Sasaki, Isamu;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 62
date of issued 2013-12-20
SelfDOI 10.15027/35390
Thumnail
creator Hiroshima Daigaku Nihongoshi Kenkyuukai; Sasaki, Isamu;
journal title 国語教育研究
issue Issue 55
date of issued 2014-03-31
SelfDOI 10.15027/35880
Thumnail
creator Sasaki, Isamu;
journal title 論叢 国語教育学
issue Issue 復刊5 (通巻10)
date of issued 2014-07-31
SelfDOI 10.15027/36102
Thumnail
creator Kida, Akiyoshi; Sasaki, Isamu;
journal title 訓点語と訓点資料
issue Issue 133
date of issued 2014-09-30
Thumnail
creator Sasaki, Isamu;
journal title 訓点語と訓点資料
issue Issue 133
date of issued 2014-09-30
Thumnail
creator Sasaki, Isamu;
journal title ITOKURA
issue Issue 10
date of issued 2015-03-25
Thumnail
creator Sasaki, Isamu;
journal title 鎌倉時代語研究
volume Volume 16
date of issued 1993-05-30
Thumnail
creator Nobuki, Shin-ichi; Kaneko, Naoki; Eguchi, Syuji; Kanao, Sigeki; Ishii, Kiyoko; Kawanaka, Yumiko; Murayama, Taro; Shigenaga, Kazuma; Takemori, Koji; Takemura, Shinji; Sato, Takeshi; Sasaki, Isamu; Yamamoto, Takaharu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 37
date of issued 2009-03-31
SelfDOI 10.15027/26313
Thumnail
creator Sugikawa, Chigusa; Murakami, Ryota; Yagyu, Daisuke; Kuwata, Kazuya; Yazawa, Satoshi; Kobara, Tomoyuki; Fukazawa, Seiji; Yamamoto, Takaharu; Sasaki, Isamu; Ikeno, Norio; Kimura, Hirokazu; Tanahashi, Kenji; Ueda, Atsumi; Matsuura, Taketo; Yamasaki, Takahito; Matsuura, Nobukazu; Mimura, Mayumi; Hamamoto, Yoshiyasu; Uchida, Masazo; Nakamura, Kazuyo; Ito, Keiko; Matsuo, Chiaki; Kihara, Seiichiro;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 37
date of issued 2009-03-31
SelfDOI 10.15027/26327
Thumnail
creator Yamamoto, Takaharu; Sasaki, Isamu; Sugikawa, Chigusa; Kato, Hideo; Yazawa, Satoshi; Jitsutani, Fumi;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 37
date of issued 2009-03-31
SelfDOI 10.15027/26354
Thumnail
creator Yamamoto, Takaharu; Sasaki, Isamu; Sugikawa, Chigusa; Ota, Kaoru; Hamada, Kazumichi; Kimoto, Kazushige;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 30
date of issued 2002-03-28
SelfDOI 10.15027/27298