creator Huo, Dexuan; Sakata, Takeaki; Sasakawa, Tetsuya; Avila, M. A.; Tsubota, Masami; Iga, Fumitoshi; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji; Aoyagi, S.; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B
volume Volume 71
date of issued 2005
creator Umeo, K.; Masumori, K.; Sasakawa, T.; Iga, F.; Takabatake, Toshiro; Ohishi, Y.; Adachi, T.;
journal title Physical Review B
volume Volume 71
date of issued 2005
creator Barla, A.; Sanchez, J.P.; Aksungur, A.; Lengsdorf, R.; Plessel, J.; Doyle, B.P.; Ruffer, R.; Takabatake, Toshiro; abd-Elmeguid, M.M.;
journal title Physical Review
volume Volume 71
date of issued 2005
creator Takeda, Yukiharu; Arita, Masashi; Higashiguchi, Mitsuharu; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Iga, Fumitoshi; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B
volume Volume 73
date of issued 2006
creator Tou, Hideki; Kim, M. S.; Takabatake, Toshiro; Sera, Masafumi;
journal title Physical review. B
volume Volume 70
date of issued 2004
creator Muro, Yuji; Haizaki, Yukio; Kim, M. S.; Umeo, Kazunori; Tou, Hideki; Sera, Masafumi; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical review. B
volume Volume 69
date of issued 2004