creator Sengupta, K.; Forthaus, M. K.; Kubo, Hirokazu; Katoh, Kenichi; Umeo, Kazunori; Takabatake, Toshiro; Abd-Elmeguid, M. M.;
journal title Physical Review B
volume Volume 81
issue Issue 12
date of issued 2010
creator Muro, Yuji; Motoya, Kiyoichiro; Saiga, Yuta; Takabatake, Toshiro;
journal title Journal of the Physical Society of Japan
volume Volume 78
issue Issue 8
date of issued 2009-07-27
creator Ribeiro, R.A.; Ekino, Toshikazu; Avila, M.A.; Takabatake, Toshiro;
journal title Physica B: Condensed Matter
volume Volume 383
issue Issue 1
date of issued 2006-08-15
creator Ekino, Toshikazu; Miyaoka, Hiroki; Sasakawa, Tetsuya; Takabatake, Toshiro; Gabovich, Alexander M.;
journal title Physica B: Condensed Matter
volume Volume 383
issue Issue 1
date of issued 2006-08-15
creator Ekino, Toshikazu; Miyaoka, Hiroki; Sasakawa, Tetsuya; Takabatake, Toshiro; Gabovich, Alexander M.;
journal title Physica B: Condensed Matter
volume Volume 378-380
issue Issue 1
date of issued 2006-05-01
creator Kitagawa, Jiro; Kadoya, Yutaka; Tsubota, M.; Iga, Fumitoshi; Takabatake, Toshiro;
journal title Journal of Physics-Condensed Matter
volume Volume 19
issue Issue 40
date of issued 2007-10
creator Arita, Masashi; Sato, Hitoshi; Higashi, Masayuki; Yoshikawa, Kunta; Shimada, Kenya; Nakatake, Masashi; Ueda, Yuko; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Tsubota, Masami; Iga, Fumitoshi; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 75
date of issued 2007-03-24
creator Avila, Marcos A.; Sera, Masafumi; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 70
issue Issue 10
date of issued 2004-09-30
creator Umeo, Kazunori; Igaue, Takeshi; Chyono, Hideki; Echizen, Yuji; Takabatake, Toshiro; Kosaka, Masashi; Uwatoko, Yoshiya;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 60
issue Issue 10
date of issued 1999-09-01
creator Jung, Myoung Hwa; Ekino, Toshikazu; Kwon, Y. S.; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 63
issue Issue 3
date of issued 2000-12-22
creator Ekino, Toshikazu; Takabatake, Toshiro; Tanaka, Hiroaki; Fujii, Hironobu;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 75
issue Issue 23
date of issued 1995-12-04
creator Umeo, Kazunori; Kadomatsu, Hideoki; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 54
issue Issue 2
date of issued 1996-07-01
creator Huo, Dexuan; Sasakawa, Tetsuya; Muro, Yuji; Takabatake, Toshiro;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 82
issue Issue 16
date of issued 2003-04-21
creator Jung, Myoung Hwa; Adroja, D. T.; Kikugawa, Naoki; Takabatake, Toshiro; Oguro, Isamu; Kawasaki, S.; Kindo, Koichi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 62
issue Issue 21
date of issued 2000-12-01
creator Jung, Myoung Hwa; Alsmadi, A.; Kim, H.C.; Bang, Y.; Ahn, K.H.; Umeo, Kazunori; Lacerda, A.H.; Nakotte, H.; Ri, H.C.; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 67
issue Issue 21
date of issued 2003-06-12
creator Shibauchi, Takasada; Katase, Nobuyuki; Tamegai, Tsuyoshi; Uchinokura, Kunimitsu; Takabatake, Toshiro; Nakamoto, Go; Menovsky, Alois A.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 56
issue Issue 13
date of issued 1997-10-01
creator Terashima, Taichi; Terakura, Chieko; Uji, Shinya; Aoki, Haruyoshi; Echizen, Yuji; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 66
issue Issue 7
date of issued 2002-08-30
creator Umeo, Kazunori; Kadomatsu, Hideoki; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 55
issue Issue 2
date of issued 1997-01-01
creator Umeo, Kazunori; Takabatake, Toshiro; Suzuki, Takashi; Hane, Shingo; Mitamura, Hiroyuki; Goto, Tsuneaki;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 64
issue Issue 14
date of issued 2001-09-18
creator Kim, H. C.; Lee, Seongsu; Park, Joong Kyun; Ri, Hyeong Chul; Jung, Myoung Hwa; Takabatake, Toshiro; Adroja, D. T.; Tomita, Takahiro; Goto, Tsuneaki; Môri, Nobuo;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 65
issue Issue 1
date of issued 2001-11-30