creator Takabatake, Toshiro; Suekuni, Koichiro; Nakayama, Tsuneyoshi; Kaneshita, Eiji;
journal title Reviews of Modern Physics
volume Volume 86
issue Issue 2
date of issued 2014-06-04
creator Higemoto, Wataru; Ito, Takashi; Ninomiya, Kazuhiko; Onimaru, Takahiro; Matsumoto, Keisuke; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Reviews B
volume Volume 85
issue Issue 23
date of issued 2012
creator Mano, Satomi; Onimaru, Takahiro; Yamanaka, Shoji; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B
volume Volume 84
issue Issue 21
date of issued 2011
creator Umeo, Kazunori; Yamane, Haruki; Kubo, Hirokazu; Muro, Yuji; Nakamura, Fumihiko; Suzuki, Takashi; Takabatake, Toshiro; Sengupta, K.; Forthaus, M. K.; Abd-Elmeguid, M. M.;
journal title Physical Review B
volume Volume 85
issue Issue 2
date of issued 2012
creator Tamura, Ryuji; Muro, Yuji; Hiroto, Takanobu; Yaguchi, Hiroshi; Beutier, G.; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B
volume Volume 85
issue Issue 1
date of issued 2012
creator Kimura, Shin-ichi; Iizuka, Takuya; Miyazaki, Hidetoshi; Hajiri, Tetsuya; Matsunami, Masaharu; Mori, Tatsuya; Irizawa, Akinori; Muro, Yuji; Kajino, Junpei; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B
volume Volume 84
issue Issue 16
date of issued 2011
creator Du, Baoli; Saiga, Yuta; Kajisa, Kousuke; Takabatake, Toshiro;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 111
issue Issue 1
date of issued 2012
creator Ishii, Isao; Suetomi, Yasuhiko; Fujita, Takahiro K.; Suekuni, Koichiro; Tanaka, Tomoo; Takabatake, Toshiro; Suzuki, Takashi; Marcos A. Avila;
journal title Physical Review B
volume Volume 85
issue Issue 8
date of issued 2012
creator Lee, Kyu Joon; Choo, Sung Min; Saiga, Yuta; Takabatake, Toshiro; Jung, Myung-Hwa;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 109
issue Issue 7
date of issued 2011-03-29
creator Deng, Shukang; Saiga, Yuta; Kajisa, Kousuke; Takabatake, Toshiro;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 109
issue Issue 10
date of issued 2011-05-18
creator Kimura, Shin-ichi; Iizuka, Takuya; Miyazaki, Hidetoshi; Irizawa, Akinori; Muro, Yuji; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical review letters
volume Volume 106
issue Issue 5
date of issued 2011-02-04
creator Mori, Tatsuya; Iwamoto, K.; Kushibiki, S.; Honda, H.; Matsumoto, Hideki; Toyota, Naoki; Avila, ​Marcos A.; Suekuni, Koichiro; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical review letters
volume Volume 106
issue Issue 1
date of issued 2011-01-06
creator Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Utsmi, Yuki; Morimoto, Osamu; Sato, Hitoshi; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Hadano, Yuta; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B
volume Volume 83
issue Issue 24
date of issued 2011-06-22
creator Onimaru, Takahiro; Matsumoto, Keisuke; Inoue, Yukihiro; Umeo, Kazunori; Sakakibara, Toshiro; Karaki, Yoshitomo; Kubota, Minoru; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical review letters
volume Volume 106
issue Issue 17
date of issued 2011-04-29
creator Adroja, D. T; Hillier, A. D; Deen, P. P; Strydom, A. M; Muro, Yuji; Kajino, Junpei; Kockelmann, W. A; Takabatake, Toshiro; Anand, V. K; Stewart, J. R; Taylor, J;
journal title Physical Review B
volume Volume 82
issue Issue 10
date of issued 2010-09-07
creator Khalyavin, D. D; Hillier, A. D; Adroja, D. T; Strydom, A. M; Manuel, P; Chapon, L. C; Peratheepan, P; Knight, K; Deen, P; Ritter, C; Muro, Yuji; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B
volume Volume 82
issue Issue 10
date of issued 2010-09-07
creator Takasu, Yuichi; Hasegawa, Takumi; Ogita, Norio; Udagawa, Masayuki; Avila, Marcos A.; Suekuni, Koichiro; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B
volume Volume 82
issue Issue 13
date of issued 2010-10-05
creator Deng, Shukang; Saiga, Yuta; Suekuni, Koichiro; Takabatake, Toshiro;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 108
issue Issue 7
date of issued 2010-10-07
creator Tanaka, Tomoo; Onimaru, Takahiro; Suekuni, Koichiro; Mano, Satomi; Fukuoka, Hiroshi; Yamanaka, Shoji; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B
volume Volume 81
issue Issue 16
date of issued 2010
creator Kono, Yasushi; Ohya, Nobuyuki; Taguchi, Takashi; Suekuni, Koichiro; Takabatake, Toshiro; Yamamoto, Setsuo; Akai, Koji;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 107
issue Issue 12
date of issued 2010