creator Abe, Yasuhiko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Abe, Yasuhiko; Yamaga, Takayuki; Taji, Tsuyoshi; Sato, Yuuji; Ohkawa, Shuji; Tsuru, Hiromichi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 1993-05-06
creator Akagawa, Yasumasa; Yuasa, Yoshitaka; Wadamoto, Masayoshi; Kamayama, Kenji; Abe, Yasuhiko; Sagara, Masaaki; Tsuga, Kazuhiro; Sato, Yuuji;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Sato, Yuuji; Abe Yasuhiko; Wadamoto, Masayoshi; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Abe, Yasuhiko; Sato, Yuuji; Taji, Tsuyoshi; Yatsuzuka, Nobuhiro; Yoshida, Mitsuyoshi; Wadamoto, Masayoshi; Tsuga, Kazuhiro; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1997-06-01
creator Tanaka, Chikako; Arita, Yuichi; Sasahara, Hisako; Ogawa, Tetsuji; Tani, Ryoji; Abe, Y asuhiko; Shimizu, Yoshitaka; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 2001-06-01
creator Hirata, Isao; Yoshida, Yasuhiro; Nagaoka, Noriyuki; Hiasa, Kyou; Abe, Yasuhiko; Maekawa, Kenji; Kuboki, Takuo; Akagawa, Yasumasa; Suzuki, Kazuomi; Meerbeek, Bart Van; Messersmith, Phillip B.; Okazaki, Masayuki;
journal title Acta Biomaterialia
volume Volume 8
issue Issue 3
date of issued 2012