creator Komaki, Shohei; Igawa, Takeshi; Nozawa, Masafumi; Lin, Si-Min; Oumi, Shohei; Sumida, Masayuki;
journal title Genes & Genetic Systems
volume Volume 89
issue Issue 1
date of issued 2014-02
creator 小巻 翔平; Igawa, Takeshi; Sumida, Masayuki;
journal title Bulletin of the Herpetological Society of Japan
volume Volume 2014
issue Issue 1
date of issued 2014-05
creator Igawa, Takeshi; Sugawara, Hirotaka; Tado, Miyuki; Nishitani, Takuma; Kurabayashi, Atsushi; Islam, Mohammed Mafizul; Oumi, Shohei; Katsuren, Seiki; Fujii, Tamotsu; Sumida, Masayuki;
journal title Animals
volume Volume 3
issue Issue 3
date of issued 2013-07-31
creator Komaki, Shohei; Kurabayashi, Atsushi; Islam, Mohammed Mafizul; Tojo, Koji; Sumida, Masayuki;
journal title Zoological Science
volume Volume 29
issue Issue 6
date of issued 2012
creator Mahmudul, Hasan; Islam, Mohammed Mafizul; Khan, Md. Mukhlesur Rahman; Alam, Mohammad Shafiqul; Kurabayashi, Atsushi; Igawa, Takeshi; Kuramoto, Mitsuru; Sumida, Masayuki;
journal title Zoological Science
volume Volume 29
issue Issue 3
date of issued 2012
creator Arita, Kazunori; Uozumi, Tohru; Kuwabara, Satoshi; Kiya, Katsuzo; Sumida, Masayuki; Iida, Koji; Zainal-Muttaqin; Monden, Shuji; Miyamoto, Yoshihiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 41
issue Issue 1
date of issued 1992-03
creator Kurabayashi, Atsushi; Nishitani, Takuma; Katsuren, Seiki; Oumi, Shohei; Sumida, Masayuki;
journal title Genes & Genetic Systems
volume Volume 87
issue Issue 1
date of issued 2012
creator Djong, Hon Tjong; Matsui, Masafumi; Kuramoto, Mitsuru; Nishioka, Midori; Sumida, Masayuki;
journal title Zoological Science
volume Volume 28
issue Issue 12
date of issued 2011
creator Sumida, Masayuki; Satou, Naoki; Yoshikawa, Natsuhiko; Kurabayashi, Atsushi; Islam, Mohammed Mafizul; Igawa, Takeshi; Oumi, Shohei; Katsuren, Seiki; Ota, Hidetoshi; Shintani, Nozomi; Fukuniwa, Hiroko; Sano, Naomi; Fujii, Tamotsu;
journal title Zoological Science
volume Volume 28
issue Issue 11
date of issued 2011
creator Sakamoto, Shigeyuki; Sumida, Masayuki; Takeshita, Shinichiro; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Kurisu, Kaoru;
journal title Acta Neurochirurgica
volume Volume 151
issue Issue 9
date of issued 2009-03-25
creator Alam, Mohammad Shafiqul; Igawa, Takeshi; Khan, Md. Mukhlesur Rahman; Islam, Mohammed Mafizul; Kuramoto, Mitsuru; Matsui, Masafumi; Kurabayashi, Atsushi; Sumida, Masayuki;
journal title Molecular Phylogenetics and Evolution
volume Volume 48
issue Issue 2
date of issued 2008-08
creator Igawa, Takeshi; Kurabayashi, Atsushi; Nishioka, Midori; Sumida, Masayuki;
journal title Molecular Phylogenetics and Evolution
volume Volume 38
issue Issue 1
date of issued 2006-01
creator Nishioka, Midori; Ueda, Hiroaki; Sumida, Masayuki;
journal title Scientific report of the Laboratory for Amphibian Biology
volume Volume 9
date of issued 1987-12
SelfDOI 10.15027/375
creator Nishioka, Midori; Ohta, Shigeru; Sumida, Masayuki;
journal title Scientific report of the Laboratory for Amphibian Biology
volume Volume 9
date of issued 1987-12
SelfDOI 10.15027/370
creator Nishioka, Midori; Sumida, Masayuki; Ohta, Shigeru; Suzuki, Hiroshi;
journal title Scientific report of the Laboratory for Amphibian Biology
volume Volume 9
date of issued 1987-12
SelfDOI 10.15027/369
creator Nishioka, Midori; Ohtani, Hiromi; Sumida, Masayuki;
journal title Scientific report of the Laboratory for Amphibian Biology
volume Volume 9
date of issued 1987-12
SelfDOI 10.15027/368
creator Nishioka, Midori; Ueda, Hiroaki; Sumida, Masayuki;
journal title Scientific report of the Laboratory for Amphibian Biology
volume Volume 5
date of issued 1981-12
SelfDOI 10.15027/343
creator Nishioka, Midori; Ueda, Hiroaki; Sumida, Masayuki;
journal title Scientific report of the Laboratory for Amphibian Biology
volume Volume 5
date of issued 1981-12
SelfDOI 10.15027/342
creator Sumida, Masayuki;
journal title Scientific report of the Laboratory for Amphibian Biology
volume Volume 5
date of issued 1981-12
SelfDOI 10.15027/339