creator Ozono, Iori; Sakamoto, Shigeyuki; Okazaki, Takahito; Oshita, Jumpei; Ishii, Daizo; Kurisu, Kaoru;
journal title Journal of Clinical Neuroscience
volume Volume 74
date of issued 2020-01-27
creator Ohba, Hideo; Yamaguchi, Satoshi; Magaki, Takuro; Takeda, Masaaki; Kolakshyapati, Manish; Sadatomo, Takashi; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 1
date of issued 2017-03
creator Morishige, Mizuki; Takeda, Masaaki; Yamaguchi, Satoshi; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 1
date of issued 2017-03
creator Maeda, Yuyo; Yamaguchi, Satoshi; Takeda, Masaaki; Kolakshyapati, Manish; Mizuno, Junichi; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 66
issue Issue 2
date of issued 2017-08
creator Shrestha, Prabin; M.Singh, Anish; B.Adhikari, Rupendra; Sayami, Geeta; Yamaguchi, Satoshi; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 65
issue Issue 3-4
date of issued 2016-12
creator Ochiai, Junichiro; Yamaguchi, Satoshi; Takeda, Masaaki; Adhikari, Rupendra Bahadur; Kolakshyapati, Manish; Karlowee, Vega; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 65
issue Issue 1
date of issued 2016-03
creator Mikami, Takashi; Kurisu, Kaoru; Kiya, Katsuzo; Mukada, Kazutoshi; Kawamoto, Keiichi; Hotta, Takuhiro; Uozumi, Tohru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 3
date of issued 1989-09
creator Mikami, Takashi; Kurisu, Kaoru; Kawamoto, Keiichi; Kiya, Katsuzo; Mukada, Kazutoshi; Hotta, Takuhiro; Ogasawara, Hidenori; Sugiyama, Kazuhiko; Uozumi, Tohru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 1
date of issued 1991-03
creator Ohba, Shinji; Uozumi, Tohru; Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru; Nakahara, Toshinori; Kuwabara, Satoshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 44
issue Issue 1
date of issued 1995-03
creator Ohba, Shinji; Kurisu, Kaoru; Arita, Kazunori; Tominaga, Atsushi; Shibukawa, Masaaki; Nomura, Masayuki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 50
issue Issue 3
date of issued 2001-09
creator Ohba, Shinji; Kurisu, Kaoru; Arita, Kazunori; Sugiyama, Kazuhiko; Inoue, Tatsushi; Satoh, Hitoshi; Hibino, Seiichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 50
issue Issue 3
date of issued 2001-09
creator Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Arita, Kazunori; Ishifuro, Minoru; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 54
issue Issue 3
date of issued 2005-09
creator Imada, Yasutaka; Yuki, Kiyoshi; Migita, Keisuke; Sadatomo, Takashi; Kuwabara, Masashi; Yamada, Toru; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 63
issue Issue 4
date of issued 2014-12
creator Miyamura, Sayuru; Yamaguchi, Satoshi; Tominaga, Atsushi; Kinoshita, Yasuyuki; Takeda, Masaaki; Usui, Satoshi; Morishige, Mizuki; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 63
issue Issue 4
date of issued 2014-12
creator Kolakshyapati, Manish; Adhikari, Rupendra B; Takeda, Masaaki; Yamaguchi, Satoshi; Morishige, Mizuki; Kurisu, Kaoru;
journal title Nepal Journal of Neuroscience
volume Volume 11
issue Issue 1
date of issued 2014
creator Adhikari, Rupendra B; Eguchi, Kuniki; Sakamoto, Shigeyuki; Okazaki, Takahito; Kiura, Yoshihiro; Kurisu, Kaoru;
journal title Nepal Journal of Neuroscience
volume Volume 10
issue Issue 2
date of issued 2013
creator Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Shinagawa, Katsuhiro; Miyoshi, Hiroyuki; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 61
issue Issue 4
date of issued 2012-12
creator Shrestha, Prabin; Adhikari, Rupendra; Tamrakar, Samantha; Pant, Basanta; Koirala, Bhagwan; Yamaguchi, Satoshi; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 61
issue Issue 4
date of issued 2012-12
creator Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Kawamoto, Yukihiko; Murakami, Taro; Okamura, Akitake; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 61
issue Issue 3
date of issued 2012-09
creator Kagawa, Kota; Iida, Koji; Katagiri, Masaya; Nishimoto, Takeshi; Hashizume, Akira; Kiura, Yoshihiro; Hanaya, Ryosuke; Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 61
issue Issue 2
date of issued 2012-06