creator Kunimori, Keisuke; Tanida, Hiroshi; Matsumura, Takeshi; Sera, Masafumi; Iga, Fumitoshi;
journal title Journal of the Physical Society of Japan
volume Volume 79
issue Issue 7
date of issued 2010-06-25
creator Matsumura, Takeshi; Michimura, Shinji; Inami, Toshiya; Otsubo, Toru; Tanida, Hiroshi; Iga, Fumitoshi; Sera, Masafumi;
journal title Physical Review B
volume Volume 89
issue Issue 1
date of issued 2014-01-24
creator Takai, Shun; Matsumura, Takeshi; Tanida, Hiroshi; Sera, Masafumi;
journal title Physical Review B
volume Volume 92
issue Issue 17
date of issued 2015
creator Hayashi, Yuya; Takai, Shun; Matsumura, Takeshi; Tanida, Hiroshi; Sera, Masafumi; Matsubayashi, Kazuyuki; Uwatoko, Yoshiya; Ochiai, Akira;
journal title Journal of the Physical Society of Japan
volume Volume 85
issue Issue 3
date of issued 2016
creator Matsumura, Takeshi; Kunimori, Keisuke; Kondo, Akihiro; Soejima, Kei; Tanida, Hiroshi; Mignot, Jean-Michel; Iga, Fumitoshi; Sera, Masafumi;
journal title Journal of the Physical Society of Japan
volume Volume 83
issue Issue 9
date of issued 2014
creator Matsumura, Takeshi; Yamamoto, Takayoshi; Tanida, Hiroshi; Sera, Masafumi;
journal title Journal of the Physical Society of Japan
volume Volume 86
issue Issue 9
date of issued 2017-08-30