creator Senda, Takashi;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 34
issue Issue 3
date of issued 2011-03-15
creator Senda, Takashi;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 2007-11-30
SelfDOI 10.15027/20772
creator Senda, Takashi;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 22
issue Issue 2・3
date of issued 1999-02
SelfDOI 10.15027/17368
creator Senda, Takashi;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 23
issue Issue 3
date of issued 2000-01-20
SelfDOI 10.15027/17367
creator Senda, Takashi;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 22
issue Issue 4
date of issued 1999-03
SelfDOI 10.15027/17366
creator Senda, Takashi;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 23
issue Issue 4
date of issued 2000-03-22
SelfDOI 10.15027/17365
creator Senda, Takashi;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 24
issue Issue 2
date of issued 2000-11-10
SelfDOI 10.15027/17364
creator Futamura, Hiroshi; Kan, Toshikazu; Yano, Jiyunji; Taki, Atsuhiro; Senda, Takashi; Suzuki, Yoshihisa; Ookouchi, Osamu;
creator Senda, Takashi;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 30
issue Issue 1
date of issued 2006-07-31
SelfDOI 10.15027/15463
creator Senda, Takashi;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 29
issue Issue 3
date of issued 2006-03-10
SelfDOI 10.15027/15459