creator Taguchi, Akira; Otani, Keiko; Suei, Yoshikazu; Ohtsuka, Masahiko; Tanimoto, Keiji; Kumakura, Isami;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
creator Ohtsuka, Masahiko; Tanimoto, Keiji;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1997-12-01
creator Komura, Ikuhiro; Taji, Tsuyoshi; Yamauchi, Jun; Sagara, Masaaki; Ichikawa, Yoichiro; Kubo, Takayasu; Wadamoto, Masayoshi; Tsuga, Kazuhiro; Sato, Yuuji; Akagawa, Yasumasa; Taguchi, Akira; Tanimoto, Keiji; Okura, Hirotaka;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 2
date of issued 1996-12-01
creator Suei, Yoshikazu; Tanimoto, Keiji; Taguchi, Akira; Yamada, Toshikazu; Otani, Keiko; Toratani, Shigeaki; Ichikawa, Kenji; Miwa, Ta keshigean; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
creator Suei, Yoshikazu; Tanimoto, Keiji; Taguchi, Akira; Yamada, Toshikazu; Ichikawa, Kenji; Toratani, Shigeaki; Takeshige, Miwa; Ishikawa, Takenori; Wada, Takuro;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
creator Ohtsuka, Masahiko; Sunayashiki, Tadashi; Sumida, Hiroomi; Maruishi, Hirofumi; Yamada, Jun; Tanimoto, Keiji; Wada, Takuro;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01
creator Tanimoto, Keiji; Yamada, Toshikazu; Yamada, Jun; Ohtsuka, Masahiko; Suei, Yoshikazu; Taguchi, Akira; Otani, Keiko; Kodera, Yoshie; Wada, Takuro;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 1
date of issued 1995-06-01