creator Shima, Kazunori;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 46
date of issued 2014-09
creator Shima, Kazunori;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 44
date of issued 2013-03
creator 広島大学高等教育研究開発センター; Fujimura, Masashi; Yamamoto, Shinichi; Mizuta, Kensuke; Murasawa, Masataka; Ooba, Jun; 大森 不二雄; Horii, Yusuke; Sasaki, Kazuya; Hada, Yumiko; Shima, Kazunori; Hada, Takashi;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 128
date of issued 2014-05-20
creator Shima, Kazunori;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 44
date of issued 2013-03
SelfDOI 10.15027/36077
creator Research Institute for Higher Education, Hiroshima University; Yamamoto, Shinichi; Tokunaga, Tamotsu; Amano, Ikuo; Hada, Yumiko; Fukudome, Hideto; Kobayashi, Tetsuo; Shima, Kazunori; Daizen, Tsukasa; Murasawa, Masataka; Yano, Masakazu;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 113
date of issued 2011-04-28
creator Shima, Kazunori;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 41
date of issued 2010-03
SelfDOI 10.15027/30721
creator Shima, Kazunori;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 40
date of issued 2009-03
SelfDOI 10.15027/30720