creator Mitsui, Fukiko; Aikata, Hiroshi; Hashimoto, Yoshimasa; Nagaoki, Yuko; Kimura, Yuki; Katamura, Yoshio; Kawaoka, Tomokazu; Takaki, Shintaro; Hiraga, Nobuhiko; Tsuge, Masataka; Waki, Koji; Hiramatsu, Akira; Imamura, Michio; Kawakami, Yoshiiku; Takahashi, Shoichi; Arihiro, Koji; Chayama, Kazuaki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 60
issue Issue 4
date of issued 2011-12
creator Abe, Hiromi; Ochi, Hidenori; Maekawa, Toshiro; Hayes, C. Nelson; Tsuge, Masataka; Miki, Daiki; Mitsui, Fukiko; Hiraga, Nobuhiko; Imamura, Michio; Takahashi, Shouichi; Ohishi, Waka; Arihiro, Koji; Kubo, Michiaki; Nakamura, Yusuke; Chayama, Kazuaki;
journal title Journal of Hepatology
volume Volume 53
issue Issue 3
date of issued 2010-09
creator Hiraga, Nobuhiko; Imamura, Michio; Hatakeyama, Tsuyoshi; Kitamura, Shosuke; Mitsui, Fukiko; Tanaka, Shinji; Tsuge, Masataka; Takahashi, Shoichi; Abe, Hiromi; Maekawa, Toshiro; Ochi, Hidenori; Tateno, Chise; Yoshizato, Katsutoshi; Wakita, Takaji; Chayama, Kazuaki;
journal title Journal of Hepatology
volume Volume 51
issue Issue 6
date of issued 2009-12